Kolofon

POTUJEM V PRETEKLOST 7
Interaktivno gradivo za zgodovino v 7. razredu

Avtorstvo: Besedilo, vzeto iz učbenika Potujem v preteklost 7: mag. Jelka Miranda Razpotnik, Anja Plazar
Prezentacije: Jon Košir
Interaktivne naloge: Jon Košir

Ilustracije: Marina Gabor, Urška Glavnik
3D ilustracije: 3D Vizualizacija, d. o. o., David Kvaternik, Altair4
Fotografije: Getty images, Shutterstock et al. (podroben seznam fotografij je objavljen posebej)
Animacije in videoposnetki: (podroben seznam je objavljen posebej)
Zemljevidi: Monde Neuf d. o. o.

Urednik: mag. Jelka Miranda Razpotnik
Jezikovni pregled: Mateja Samastur

Direktor produkcije: Klemen Fedran
Izdala: Založba Rokus Klett, d. o. o.
Za založbo: Maruša Dejak

© Založba Rokus Klett, d. o. o. (2021). Vse pravice pridržane.

Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javno prikazovanje, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.
Založba se je trudila poiskati vse lastnike avtorskih pravic. Če v kakšnem primeru lastnik ni naveden oziroma je naveden napačen lastnik, bomo to z veseljem uredili in popravili.