Potujem v preteklost 7

Interaktivno gradivo za zgodovino v 7. razredu
 1. Prazgodovina

  Kakšno je bilo življenje v posameznih obdobjih prazgodovine?

  Prazgodovina je najdaljše obdobje v zgodovini človeštva, a o takratnem življenju vemo najmanj. Spoznajmo ga skupaj. 

 2. Prve civilizacije

  Kateri dosežki prvih civilizacij še danes vplivajo na naše življenje?

  Civilizacija je razvita in organizirana družba z državno upravo, zakoni, vojsko, uradniki, organizirano infrastrukturo. Prve civilizacije so se pojavile v 4. tisočletju pr. Kr. na področju rodovitnega meseca. Med najbolj znanimi so bile egipčanska, sumerska, babilonska, asirska, judovska, feničanska …

 3. Stara Grčija

  Kakšen pomen ima stara Grčija za današnjo evropsko kulturo in demokracijo?

  Čeprav so bili Grki politično razdeljeni, so se kulturno izoblikovali kot enotna grška skupnost. Poleg skupnega sovražnika – Perzijcev ─ so jih povezovali legende o bogovih in junakih, skupna vera, čudoviti templji, umetnost ter športne igre ─ olimpijske igre. Grško znanje je postalo temelj evropske misli.

 4. Rimska država

  Kako se je rimska država razvila v mogočni imperij?

  Zgodovina rimske države se je začela v 8. stoletju pr. Kr. z ustanovitvijo mesta Rim. Leta 509 pr. Kr. je Rim postal republika – kar je ostal celih 500 let; v tem času je pridobil oblast nad Sredozemljem. V obdobju cesarstva, ki je sledilo, so se nadaljevala vojaška osvajanja po Evropi in Sredozemlju. Rimski imperij je prvič v zgodovini združil večino Evrope ter je bil največji in najmočnejši imperij, ki je kdajkoli obstajal v Evropi. Zaradi notranjih sporov in zunanjih napadov je začel od 3. stoletja dalje slabeti. Zahodnorimsko cesarstvo je propadlo leta 476.

 5. Srednji vek

  Kakšna je bila nova podoba Evrope po propadu Rimskega imperija?

  S propadom Rimskega imperija so se v Evropi pojavile nove države. V srednjem veku je bil značilen fevdalni družbeni sistem, ki je temeljil na služenju in zvestobi. Državo je vodil kralj, ki je bil lastnik vse zemlje in poveljnik vojske. Večinsko prebivalstvo so bili nesvobodni kmetje, ki so služili zemljiškemu gospodu. V mestih so živeli številni obrtniki in trgovci. Trgovci, ki so trgovali na dolge razdalje, so v mestih prodajali blago, ki so ga uvažali iz oddaljenih dežel.
  Srednji vek delimo na zgornji, visoki in pozni.