Kolofon

IzziRokus
Človeško telo
Interaktivno gradivo za biologijo v 8. razredu 

Avtorstvo:
Besedilo, vzeto iz učbenika Človeško telo: dr. Marko Kreft, dr. Mojca Stojan Dolar, Doroteja Fon
Dejavnosti: mag. Klavdija Sotlar
Vprašanja za ponavljanje: Marija Borčnik
Preizkusi znanja: Julija Ržišnik
Učiteljeva predstavitev: Julija Ržišnik

Ilustracije: Matjaž Učakar, Blaž Hribar, Nina Čelhar (Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj), Gregor Cvetko, Marija Nabernik, Doroteja Fon (glej seznam slikovenga gradiva spodaj)
Fotografije: Shutterstock, Turbosquid, Science Photo Library via Guliver, Getty Images via Guliver, David Guček in drugi viri (glej seznam slikovnega gradiva spodaj)
Animacije: Jure Laimiš, Luka Mis
Videoposnetki: © Twig World Limited

Uredniški pregled: Petra Bizjak Rogina
Direktor produkcije: Klemen Fedran
Izdala: Založba Rokus Klett, d. o. o.
Za založbo: Maruša Dejak

Elektronska izdaja različica 1.0

Ljubljana 2021

URL: https://www.izzirokus.si

© Založba Rokus Klett, d. o. o. (2021). Vse pravice pridržane.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 76163331
ISBN 978-961-292-132-3 (HTML)

 

Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javno prikazovanje, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

Založba se je trudila poiskati vse lastnike avtorskih pravic. Če v kakšnem primeru lastnik ni naveden oziroma je naveden napačen lastnik, bomo to z veseljem uredili in popravili.

 

Seznam slikovnega gradiva

SHT – Shutterstock, SPL – Science Photo Libraray via Guliver, ZRK – Založba Rokus Klett, JL – javna last

naslovnica: fant (exopixel/SHT), organski sistemi človeka (Anatomy Insider/SHT)

1: laboratorij (Gorodenkoff/SHT)

1.1: deček, ki opazuje pikapolonico (Brian A Jackson/SHT), pšenično klasje (Tspider/SHT), koza (Karsten_1/SHT), goba (Wiktory/SHT), bakterija Salmonella (National Institutes of Health, United States Department of Health and Human Services/Wikimedia – JL), igranje košarke (Syda Productions/SHT), volkovi (Debbie Steinhausser/SHT), močvirje (AVS-Images/SHT); Predstavitev: str. 1 (Brian A Jackson/SHT), str. 7 (Tspider/SHT), (Karsten_1/SHT), str. 8 (Wiktory/SHT), str. 9 (National Institutes of Health, United States Department of Health and Human Services/Wikimedia – JL), str. 10 (Syda Productions/SHT), str. 11 (Debbie Steinhausser/SHT), str. 12 (AVS-Images/SHT)

1.2: stara zdravniška ordinacija (Triff/SHT), Leonardo da Vinci (Leonardo da Vinci/Wikimedia – JL), Vitruvijski človek (Luc Viatour/Wikimedia – JL), Hookov mikroskop (Robert Hooke/Wikimedia – JL), Hookova risba zgradbe plute (Robert Hooke/Wikimedia – JL), znamka z upodobitvijo Gregorja J. Mendla (catwalker/SHT), Charles Darwin (George Richmond/Wikimedia – JL), Theodor Schwann (Rudolph Hoffmann/Wikimedia – JL), Matthias J. Schleiden (Wikimedia – JL), Rosalind Franklin (Jewish Chronicle Archive; Heritage Images/SPL via Guliver), Maurice Wilkins (National Library of Medicine/SPL via Guliver), James D. Watson (Guliver/Getty Images via Guliver), Francis Crick (Guliver/Getty Images via Guliver); Predstavitev: str. 1 (Triff/SHT), str. 4 Leonardo da Vinci (Leonardo da Vinci/Wikimedia – JL), Vitruvijski človek (Luc Viatour/Wikimedia – JL), str. 5 (Robert Hooke/Wikimedia – JL), str. 6 (Robert Hooke/Wikimedia – JL), str. 9 (catwalker/SHT), str. 10 (George Richmond/Wikimedia – JL), str. 12 Theodor Schwann (Rudolph Hoffmann/Wikimedia – JL), Matthias J. Schleiden (Wikimedia – JL), str. 13 Rosalind Franklin (Jewish Chronicle Archive; Heritage Images/SPL via Guliver), Maurice Wilkins (National Library of Medicine/SPL via Guliver), str. 14 James D. Watson (Guliver/Getty Images via Guliver), Francis Crick (Guliver/Getty Images via Guliver)

1.3: fant in pes na travi (Ilia Kalinkin/SHT), marsejsko milo (Doroteja Fon), antibiotiki (Elvira Koneva/SHT), graf (Blaž Hribar), čabata (Antonio Gravante/SHT); Predstavitev: str. 1 (Ilia Kalinkin/SHT), str. 3 (Blaž Hribar), str. 4 marsejsko milo (Doroteja Fon), antibiotiki (Elvira Koneva/SHT), str. 6 (Antonio Gravante/SHT)

1.4: drevo, ki raste iz knjige (Onchira Wongsiri/SHT)

1. Preizkus znanja: čabata (Antonio Gravante/SHT)

2: živalske celice pod fluorescenčnim mikroskopom (Vshivkova/SHT)

2.1: živalska celica (Matjaž Učakar), bakterijske celice različnih oblik (Kateryna Kon/SHT), jedro s kromosomi (Fancy Tapis/SHT), eritrocit (paulista/SHT); Predstavitev: str. 1 (Matjaž Učakar), str. 5 (Matjaž Učakar), str. 6 (Kateryna Kon/SHT), str. 7 (Matjaž Učakar), str. 9 (royaltystockphoto.com/SHT), str. 10 glivna celica (Matjaž Učakar), rastlinska celica (Matjaž Učakar); str. 13 bakterijska celica (Matjaž Učakar), živalska celica (Matjaž Učakar), rastlinska celica (Matjaž Učakar)

2.2: mikroskopiranje (Blue Planet Studio/SHT), mikroskopska slika bakterijskih celic –Salmonella (SIRIKWAN DOKUTA/SHT), mikroskopska slika glivnih celic – glive kvasovke (Rattiya Thongdumhyu/SHT), mikroskopska slika rastlinskih celic – prečni prerez lista teloha (Aleš Kladnik), mikroskopska slika živalskih celic – jetrne celice (Jubal Harshaw/SHT); Predstavitev: str. 1 (Blue Planet Studio/SHT), str. 2 (Shawn Hempel/SHT), str. 4 mikroskopska slika bakterijskih celic –Salmonella (SIRIKWAN DOKUTA/SHT), mikroskopska slika glivnih celic – glive kvasovke (Rattiya Thongdumhyu/SHT), mikroskopska slika rastlinskih celic – prečni prerez lista teloha (Aleš Kladnik), mikroskopska slika živalskih celic – jetrne celice (Jubal Harshaw/SHT), str. 6 (Aedka Studio/SHT), str. 9 (Aedka Studio/SHT)

2.3: tkivo (MriMan/SHT), mikroskopska slika prereza črevesne sluznice (Jubal Harshaw/SHT), mikroskopska slika prereza hrustanca (Tinydevil/SHT), mikroskopska slika prereza hrbtenjače (Choksawatdikorn/SHT), mikroskopska slika prereza prečno progastih mišic (Jose Luis Calvo/SHT), mikroskopska slika celice sluznice črevesja (Jose Luis Calvo/SHT), mikroskopska slika krovnega tkiva (Jose Luis Calvo/SHT), tanko črevo (Casa nayafana/SHT), prebavila (Turbosquid), fant (WaiveFamisoCZ/SHT); Predstavitev: str. 1 (MriMan/SHT), str. 5 (Jubal Harshaw/SHT), str. 6 (Tinydevil/SHT), str. 7 (Choksawatdikorn/SHT), str. 8 (Jose Luis Calvo/SHT), str. 12 mikroskopska slika celice sluznice črevesja (Jose Luis Calvo/SHT), mikroskopska slika krovnega tkiva (Jose Luis Calvo/SHT), tanko črevo (Casa nayafana/SHT), prebavila (Turbosquid), fant (WaiveFamisoCZ/SHT)

2.4: model DNA (Francesco Milanese/SHT), shema celičnega cikla (Blaž Hribar), zgradba DNA (Designua/SHT), kariogram moškega (National Human Genome Research Institute/Wikimedia – JL), kariogram ženske (Olympia Valla, EyeEm/Getty Images via Guliver), mitotska delitev (Blaž Hribar), mejotska delitev (Blaž Hribar), oko (Alexey Boldin/SHT), fant z  Downovim sindromom (karelnoppe/SHT); Predstavitev: str. 1 (Francesco Milanese/SHT), str. 5 (Blaž Hribar), str. 7 (Designua/SHT), str. 8 kariogram moškega (National Human Genome Research Institute/Wikimedia – JL), kariogram ženske (Olympia Valla, EyeEm/Getty Images via Guliver), str. 15 (Blaž Hribar), str. 18 (Blaž Hribar), str. 22 oko (Alexey Boldin/SHT), fant z  Downovim sindromom (karelnoppe/SHT)

2.5: drevo, ki raste iz knjige (Onchira Wongsiri/SHT)

2. Preizkus znanja: bakterijska celica (Matjaž Učakar), živalska celica (Matjaž Učakar), rastlinska celica (Matjaž Učakar), mikroskop na beli podlagi (Shawn Hempel/SHT)

3: družina (Monkey Business Images/SHT)

3.1: prikaz oploditve (Yurchanka Siarhei/SHT), fant in dekle na plaži (anastasiya parfenyuk/SHT), jajčece in semenčica (Matjaž Učakar), spermatogeneza in oogeneza (Blaž Hribar), menstrualni cikel – jajčni folikel z jajčno celico (Matjaž Učakar), kondomi (JPC-PROD/SHT), kontracepcijske tablete (JPC-PROD/SHT), maternični vsadek (JPC-PROD/SHT), diafragma (lauramntg/SHT), rdeča pentlja (New Africa/SHT); Predstavitev: str. 1 (Yurchanka Siarhei/SHT), str. 3 (Matjaž Učakar), str. 9 (anastasiya parfenyuk/SHT), str. 12 (Andrea Danti/SHT), str. 16 (Andrea Danti/SHT), str. 19 (Matjaž Učakar), str. 22 (Blaž Hribar), str. 25 (Matjaž Učakar), str. 28 kondomi (JPC-PROD/SHT), kontracepcijske tablete (JPC-PROD/SHT), maternični vsadek (JPC-PROD/SHT), str. 29 kondomi (JPC-PROD/SHT), kontracepcijske tablete (JPC-PROD/SHT), maternični vsadek (JPC-PROD/SHT), diafragma (lauramntg/SHT), str. 25 (New Africa/SHT)

3.2: življenjska obdobja pri moškem (arbit/SHT), enojajčni dvojčici (Tatjana Romanova/SHT), spolna kromosoma moškega in ženske (National Human Genome Research Institute/Wikimedia – JL), oploditev (Matjaž Učakar), zgodnji razvoj zarodka in njegova pot od jajčnika do maternice (Matjaž Učakar), test nosečnosti (Africa Studio/SHT), ultrazvok ploda (GagliardiPhotography/SHT), stopnje razvoja zarodka in ploda (BlueRingMedia/SHT), potek nosečnosti od prvega do petega meseca (Olesia Z/SHT), potek nosečnosti od šestega do devetega meseca ter mama z dojenčkom (Olesia Z/SHT), novorojenček (Karen Grigoryan/SHT), življenjska obdobja pri moškem (arbit/SHT, Blaž Hribar), življenjska obdobja pri ženski (arbit/SHT), vnos semenčice v  jajčece (koya979/SHT), novorojenček v inkubatorju z modro svetlobo (Petr Bonek/SHT); Preberi: dojenček (Media Home/SHT), otroka (SergiyN/SHT), mladostnika (Ljupco Smokovski/SHT), mlada odrasla (wavebreakmedia/SHT), starostnika (Ljupco Smokovski/SHT); Predstavitev: str. 1 (arbit/SHT), str. 3 (Yurchanka Siarhei/SHT), str. 4 (Tatjana Romanova/SHT), str. 6 (National Human Genome Research Institute/Wikimedia – JL), str. 8 oploditev (Matjaž Učakar), zgodnji razvoj zarodka in njegova pot od jajčnika do maternice (Matjaž Učakar), str. 10 (Africa Studio/SHT), str. 11 (BlueRingMedia/SHT), str. 12 potek nosečnosti od prvega do petega meseca (Olesia Z/SHT), potek nosečnosti od šestega do devetega meseca ter mama z dojenčkom (Olesia Z/SHT), str. 13 (GagliardiPhotography/SHT), str. 14 (Karen Grigoryan/SHT), str. 18 življenjska obdobja pri moškem (arbit/SHT, Blaž Hribar), življenjska obdobja pri ženski (arbit/SHT), str. 19 (koya979/SHT), str. 21 (Petr Bonek/SHT)

3.3: drevo, ki raste iz knjige (Onchira Wongsiri/SHT)

3. Preizkus znanja: prerez ženskih spolovil (Andrea Danti/SHT), prerez moških spolovil (Andrea Danti/SHT), kariogram moškega (National Human Genome Research Institute/Wikimedia – JL), plod (BlueRingMedia/SHT),

4: 3D-model okostja (Turbosquid), 3D-model mišičja (Turbosquid)

4.1: noge tekačev (ChiccoDodiFC/SHT), zgradba gibljivega sklepa (Tefi/SHT, Blaž Hribar), kosti in vezi v dlani (Matjaž Učakar), sinusi (Matjaž Učakar), podjezičnica (Sebastian Kaulitzki/SHT), okostenevanje roke (CNRI/SPL via Guliver), pravilna drža (Sabelskaya/SHT), plosko stopalo (Scio21/ SHT), rentgenska slika zloma stegnenice (Praisaeng/SHT), rentgenska slika nepoškodovanega kolena (Jesper Jensen/SHT), rentgenska slika izpahnjenega kolena (Richman Photo/SHT), dekle s čelado in ščitniki (JJ-stockstudio/SHT); Preberi 1: prva pomoč v avtu (Tomasz Majchrowicz/SHT), imobilizacija podlahtnice (Nina Čelhar/Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj), reševanje osebe s poškodovano hrbtenico (Belish/SHT), imobilizacija spodnje čeljustnice (Nina Čelhar/Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj); Preberi 2: mečave pri otroku (Blaž Hribar); Preberi 3: žensko telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), moško telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), mišica (Barks/SHT), kosti roke (Pikovit/SHT); Predstavitev: str. 1 (ChiccoDodiFC/SHT), str. 6 (Matjaž Učakar), str. 11 zgradba gibljivega sklepa (Tefi/SHT, Blaž Hribar), kosti in vezi v dlani (Matjaž Učakar), str. 15 (Matjaž Učakar), str. 17 (Matjaž Učakar), str. 18 (Blaž Hribar), str. 19 hrbtenica, vretence in hrbtenjača v hrbteničnem kanalu (Matjaž Učakar), kosti prsnega koša (Matjaž Učakar), str. 23 (Matjaž Učakar), str. 27 (Matjaž Učakar), str. 32 (CNRI/SPL via Guliver), str. 34 (Sabelskaya/SHT), str. 35 (Scio21/ SHT), str. 38 (Praisaeng/SHT), str. 40 rentgenska slika nepoškodovanega kolena (Jesper Jensen/SHT), rentgenska slika izpahnjenega kolena (Richman Photo/SHT), str. 41 (JJ-stockstudio/SHT), str. 44 žensko telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), moško telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), mišica (Barks/SHT), kosti roke (Pikovit/SHT)

4.2: vlečenje vrvi (Zurijeta/SHT), celice prečno progastih mišic (BlueRingMedia/SHT), celice srčne mišice (BlueRingMedia/SHT), celice gladkih mišic (BlueRingMedia/SHT), mikroskopska slika prečno progaste mišice (Jose Luis Calvo/SHT), mikroskopska slika srčne mišice (Jose Luis Calvo/SHT), mikroskopska slika gladkih mišic (Choksawatdikorn/SHT), zgradba skeletne mišice (Teguh Mujiono/SHT, Matjaž Učakar), gospod z namrščenim obrazom (Koldunov/SHT), dekle z nagubanim čelom (WAYHOME studio/SHT), fant z namrščenim obrazom (Anatoliy Karlyuk/SHT), dekleti, ki se kremžita (Gregory Dean/SHT ), nasprotujoče (antagonistično) delovanje mišic (stihii/SHT), biceps (Vladimir Wrangel/SHT), tetovaža miši na bicepsu (Matjaž Učakar), fantje pri nogometu (Wallenrock/SHT); Preberi: žensko telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), moško telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), mišica (Barks/SHT), kosti roke (Pikovit/SHT); Predstavitev: str. 1 (Zurijeta/SHT), str. 3 celice prečno progastih mišic (BlueRingMedia/SHT), celice srčne mišice (BlueRingMedia/SHT), celice gladkih mišic (BlueRingMedia/SHT), 3D-model mišičja (Turbosquid), str. 5 (Jose Luis Calvo/SHT), str. 6 (Jose Luis Calvo/SHT), str. 7 (Choksawatdikorn/SHT), str. 13 (Teguh Mujiono/SHT, Matjaž Učakar), str. 19 (stihii/SHT), str. 26 biceps (Vladimir Wrangel/SHT), tetovaža miši na bicepsu (Matjaž Učakar), str. 28 (Wallenrock/SHT), str. 35 žensko telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), moško telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), mišica (Barks/SHT), kosti roke (Pikovit/SHT)

4.3: drevo, ki raste iz knjige (Onchira Wongsiri/SHT)

4. Preizkus znanja: okostenevanje roke (CNRI/SPL via Guliver), pravilna drža (Sabelskaya/SHT), mikroskopska slika prečno progaste mišice (Jose Luis Calvo/SHT), zgradba skeletne mišice (Teguh Mujiono/SHT, Matjaž Učakar)

5: rehidracija po vadbi (GP Studio/SHT)

5.1: rentgenska slika pljuč (Billion Photos/SHT), prerez lobanje v predelu nosne votline (Blaž Hribar), spanje (Volha_R/SHT), zadihana ženska (Rocketclips, Inc./SHT), položaj glasilk v grlu (Matjaž Učakar), glasilke med dihanjem (Alila Medical Media/SHT), fant v beli majici (polya_olya/SHT), glasilke med govorjenjem (Alila Medical Media/SHT), predavateljica (l i g h t p o e t/SHT), glasilke med šepetanjem (Matjaž Učakar), šepetanje (B-D-S Piotr Marcinski/SHT), pljuča nekadilca in kadilca (Pavel Chagochkin/ SHT), prehlad (Irina Bg/SHT), delo v lakirnici (Dmitry Kalinovsky/SHT); Dejavnost 1: grafa vsebnosti plinov v vdihanem in izdihanem zraku (Blaž Hribar); Dejavnost 2: model pljuč (David Guček); Preberi 1: Heimlichov prijem (Nina Čelhar/Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj); Preberi 2: žensko telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), moško telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), mišica (Barks/SHT), kosti roke (Pikovit/SHT); Predstavitev: str. 1 (Billion Photos/SHT), str. 5 (Turbosquid), str. 7 (Turbosquid), str. 8 (Blaž Hribar), str. 10 (Blaž Hribar), str. 12 (Turbosquid), str. 13 (Designua/SHT, Matjaž Učakar), str. 21 spanje (Volha_R/SHT), zadihana ženska (Rocketclips, Inc./SHT), str. 22 (Matjaž Učakar), str. 23 glasilke med dihanjem (Alila Medical Media/SHT), glasilke med govorjenjem (Alila Medical Media/SHT), str. 26 (Pavel Chagochkin/ SHT), str. 29 (Irina Bg/SHT), str. 31 (Dmitry Kalinovsky/SHT), str. 33 žensko telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), moško telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), mišica (Barks/SHT), kosti roke (Pikovit/SHT), str. 34 (Nina Čelhar/Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj)

5.2: zdrava prehrana (RossHelen/SHT), živila, bogata z ogljikovimi hidrati (bitt24/SHT), živila, bogata z beljakovinami (Syda Productions/SHT), živila, bogata z maščobami (Yulia Furman/SHT), živila, bogata z vitamini in minerali (Joop Hoek/SHT), žleze slinavke (Matjaž Učakar), zgradba zoba (Bro Studio/SHT), rentgenska slika zobovja otroka (Olga Popova/SHT ), tipi zob (Blaž Hribar), požiranje grižljaja (Alila Medical Media/SHT, Matjaž Učakar), želodec (Teguh Mujiono/SHT), tanko črevo s trebušno slinavko (Matjaž Učakar), resice tankega črevesa (ilusmedical/SHT), bakterija Helicobacter pylori (Tatiana Shepeleva/SHT), 3D-model prebavil (Turbosquid), jetra (eranicle/SHT, Matjaž Učakar), prehranska piramida (Nacionalni inštitut za javno zdravje), solata (kitzcorner/SHT), zobna gniloba (ilusmedical/SHT), barva kože pri bolniku z zlatenico in pri zdravem človeku (Casa nayafana/SHT), jetra zdravega človeka in bolnika s cirozo jeter (eranicle/SHT), zelena mušnica (Phototribe/SHT), opazovanje deklice v ogledalu z motnjo hranjenja (Tatyana Dzemileva/SHT); Dejavnost: zdravi krožnik (Blaž Hribar); Preberi: žensko telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), moško telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), mišica (Barks/SHT), kosti roke (Pikovit/SHT); Predstavitev: str. 1 (RossHelen/SHT), str. 16 (Matjaž Učakar), str. 17 (Bro Studio/SHT), str. 18 rentgenska slika zobovja otroka (Olga Popova/SHT ), tipi zob (Blaž Hribar), str. 19 (Alila Medical Media/SHT, Matjaž Učakar), str. 21 (Teguh Mujiono/SHT), str. 22 tanko črevo s trebušno slinavko (Matjaž Učakar), resice tankega črevesa (ilusmedical/SHT), str. 24 (Tatiana Shepeleva/SHT), str. 26 (Turbosquid), str. 29 (Turbosquid), str. 31 (eranicle/SHT, Matjaž Učakar), str. 34 (Nacionalni inštitut za javno zdravje), str. 38 zobna gniloba (ilusmedical/SHT), barva kože pri bolniku z zlatenico in pri zdravem človeku (Casa nayafana/SHT), str. 39 (eranicle/SHT), str. 40 (Phototribe/SHT), str. 42 (Tatyana Dzemileva/SHT), str. 44 žensko telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), moško telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), mišica (Barks/SHT), kosti roke (Pikovit/SHT)

5.3: deček, ki pije vodo (Elena Nichizhenova/SHT), izločala (Sebastian Kaulitzki/SHT), ledvični kamni (Evan Lorne/SHT), dializa (Picsfive/SHT), Preberi: žensko telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), moško telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), mišica (Barks/SHT), kosti roke (Pikovit/SHT); Predstavitev: str. 1 (Elena Nichizhenova/SHT), str. 4 ledvica (Matjaž Učakar), nefron (Matjaž Učakar), str. 9 (Sebastian Kaulitzki/SHT), str. 15 (Evan Lorne/SHT), str. 17 (Picsfive/SHT), str. 19 žensko telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), moško telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), mišica (Barks/SHT), kosti roke (Pikovit/SHT)

5.4: drevo, ki raste iz knjige (Onchira Wongsiri/SHT)

5. Preizkus znanja: 3D-model dihal (Turbosquid), 3D-model prebavil (Turbosquid), izločala (Sebastian Kaulitzki/SHT)

6: 3D-model krvnih in limfnih obtočil (Turbosquid)

6.1: eritrociti (Phonlamai Photo/SHT), 3D-model krvnih obtočil (Turbosquid), 3D-model položaja srca (Turbosquid), merjenje srčnega utripa (Voyagerix/SHT), zapis EKG (toysf400/SHT), preplet kapilar (ZRK), merjenje krvnega tlaka (Seasontime/SHT), ločene krvna plazma in krvničke v  epruvetah (Kalamurzing/SHT), eritrociti (royaltystockphoto.com/SHT), levkocit (royaltystockphoto.com/SHT), trombociti (Andreas Matzke/SHT), določevanje krvnih skupin (Revy, ISM/SPL via Guliver), antigeni, ki določajo krvne skupine in protitelesa v  plazmi (InvictaHOG/Wikimedia – JL), krvne preiskave (Romaset/SHT), težave v  primeru različnega faktorja Rh nosečnice in ploda (NoPainNoGain/SHT), celjenje krvnih žil (Matjaž Učakar), ateroskleroza (BioMedical/SHT), moški, ki je doživel možgansko kap (SpeedKingz/SHT), angleška kraljica Viktorija (Franz Xaver Winterhalter/Wikimedia – JL); Preberi 1: kompresijska obveza (Nina Čelhar/Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj); Preberi 2: stisi prsnega koša (Nina Čelhar/Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj), mednarodna oznaka na lokacijah avtomatskih zunanjih defibrilatorjev (Gervasio S. _ Eureka_89/SHT); Preberi 3: žensko telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), moško telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), mišica (Barks/SHT), kosti roke (Pikovit/SHT); Predstavitev: str. 1 (Phonlamai Photo/SHT), str. 2 (Turbosquid), str. 4 (Matjaž Učakar), str. 7 (Matjaž Učakar), str. 10 merjenje srčnega utripa (Voyagerix/SHT), zapis EKG (toysf400/SHT), str. 16 (ZRK), str. 19 (BlueRingMedia/SHT, Marko Kreft), str. 24 (Kalamurzing/SHT), str. 26 (royaltystockphoto.com/SHT), str. 27 (royaltystockphoto.com/SHT), str. 28 (Andreas Matzke/SHT), str. 31 (InvictaHOG/Wikimedia – JL), str. 34 (Romaset/SHT), str. 35 (NoPainNoGain/SHT), str. 36 (Matjaž Učakar), str. 40 žensko telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), moško telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), mišica (Barks/SHT), kosti roke (Pikovit/SHT)

6.2: limfne žile in vozli (sciencepics/SHT), masaža nog (ElRoi/SHT), limfocit (Design_Cells/SHT), cepljenje (Marija Nabernik), alergija na cvetni prah (Elizaveta Galitckaia/SHT); Preberi: žensko telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), moško telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), mišica (Barks/SHT), kosti roke (Pikovit/SHT); Predstavitev: str. 1 (sciencepics/SHT), str. 2 3D-model limfnih obtočil (Turbosquid), bezgavka (ilusmedical/SHT), str. 5 (ElRoi/SHT), str. 8 (Design_Cells/SHT), str. 12 (Marija Nabernik), str. 15 žensko telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), moško telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), mišica (Barks/SHT), kosti roke (Pikovit/SHT)

6.3: drevo, ki raste iz knjige (Onchira Wongsiri/SHT)

6. Preizkus znanja: notranja zgradba srca (Matjaž Učakar)

7: beg (Tithi Luadthong/SHT)

7.1: ščitnica (Magic mine/SHT), 3D-model žlez z notranjim izločanjem pri moškem in ženski (Turbosquid), vpliv hormonov hipofize na druge žleze in tkiva (Tefi/SHT), stres učenke ob učenju (Ana Blazic Pavlovic/SHT), celice v tkivih (CLUSTERX/SHT), jetra (eranicle/SHT, Matjaž Učakar), trebušna slinavka (Matjaž Učakar), gugalnica (Blaž Hribar), golša (Karan Bunjean/SHT), inzulinska črpalka (OMMB/SHT); Preberi: žensko telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), moško telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), mišica (Barks/SHT), kosti roke (Pikovit/SHT); Predstavitev: str. 1 (Magic mine/SHT), str. 3 (Turbosquid), str. 6 (Tefi/SHT), str. 13 celice v tkivih (CLUSTERX/SHT), jetra (eranicle/SHT, Matjaž Učakar), trebušna slinavka (Matjaž Učakar), gugalnica (Blaž Hribar), str. 19 (Turbosquid), str. 21 (Karan Bunjean/SHT), str. 22 (OMMB/SHT), str. 26 žensko telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), moško telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), mišica (Barks/SHT), kosti roke (Pikovit/SHT)

7.2: nevroni (Romanova Natali/SHT), različni tipi živčnih celic (Maryna Maiboroda/SHT), sinapsa (Matjaž Učakar), hrbtenjača v hrbtenjačnem kanalu (Matjaž Učakar), refleksni lok (Matjaž Učakar), kolenski refleks (wavebreakmedia/SHT), simpatično živčevje (Alila Medical Media/SHT), parasimpatično živčevje (Alila Medical Media/SHT), otrok na invalidskem vozičku s prijatelji (Africa Studio/SHT), znaki možganske kapi (povzeto po gradivu Boehringer Ingelheim 2018); Preberi 1: položaj nezavestnega (Nina Čelhar/Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj), položaj prizadetega ob omedlevici (Nina Čelhar/Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj); Preberi 2: žensko telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), moško telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), mišica (Barks/SHT), kosti roke (Pikovit/SHT); Predstavitev: str. 1 (Romanova Natali/SHT), str. 10 (Maryna Maiboroda/SHT), str. 12 (Matjaž Učakar), str. 20 (Matjaž Učakar), str. 22 (Matjaž Učakar), str. 24 (wavebreakmedia/SHT), str. 26 simpatično živčevje (Alila Medical Media/SHT), parasimpatično živčevje (Alila Medical Media/SHT), str. 28 (Africa Studio/SHT), str. 33 (povzeto po gradivu Boehringer Ingelheim 2018), str. 36 žensko telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), moško telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), mišica (Barks/SHT), kosti roke (Pikovit/SHT)

7.3: dekle, ki voha cvet (BestPhotoStudio/SHT), ohranjanje ravnotežja na slacklineu (Anthony Feoutis/SHT), božanje psa (aaleenaf/SHT), pogled skozi daljnogled (Sergey Tinyakov/SHT), vohanje jagod (photocreative/SHT), znojenje (SUPREEYA-ANON/SHT), moški v bundi (Antonio Guillem/SHT), poslušanje glasbe (Antonio Guillem/SHT), oko (BestStockFoto/SHT), solzne žleze (Alila Medical Media/SHT), presenečen pogled (FPWing/SHT), vesel pogled (sanneberg/SHT), jezen pogled (kurhan/SHT), nezadovoljen pogled (B-D-S Piotr Marcinski/SHT), šarenice (Teseo Ruiz, Anemone/SHT), fotografski objektiv (MikhailSh/SHT), zgradba mrežnice (Sakurra/SHT, Blaž Hribar), mešanje barv (ararat.art, Mikrobiuz/SHT), široka in ozka zenica (Mrs_Bazilio/SHT), preslikava slike na mrežnico (Blaž Hribar), kratkovidno oko (Tefi/SHT), korekcija kratkovidnega očesa (Tefi/SHT), daljnovidno oko (Tefi/SHT), korekcija daljnovidnega očesa (Tefi/SHT), slika za preverjanje barvne slepote (eveleen/SHT), zgradba ravnotežnega organa (Matjaž Učakar), slušni aparat (Doroteja Fon), jezik (Matjaž Učakar), prehlad (SG SHOT/SHT), dekleti v kinu jesta pokovko (Jacob Lund/SHT); Preberi 1: izpiranje očesa (Nina Čelhar/Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj); Preberi 2: žensko telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), moško telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), mišica (Barks/SHT), kosti roke (Pikovit/SHT); Predstavitev: str. 1 (BestPhotoStudio/SHT), str. 2 ohranjanje ravnotežja na slacklineu (Anthony Feoutis/SHT), božanje psa (aaleenaf/SHT), pogled skozi daljnogled (Sergey Tinyakov/SHT), vohanje jagod (photocreative/SHT), znojenje (SUPREEYA-ANON/SHT), moški v bundi (Antonio Guillem/SHT), poslušanje glasbe (Antonio Guillem/SHT), str. 7 (BestStockFoto/SHT), str. 8 (Alila Medical Media/SHT), str. 10 presenečen pogled (FPWing/SHT), vesel pogled (sanneberg/SHT), jezen pogled (kurhan/SHT), nezadovoljen pogled (B-D-S Piotr Marcinski/SHT), str. 12 (Teseo Ruiz, Anemone/SHT), str. 13 (Matjaž Učakar), str. 16 (MikhailSh/SHT), str. 17 (Sakurra/SHT, Blaž Hribar), str. 19 (ararat.art, Mikrobiuz/SHT), str. 20 (Matjaž Učakar), str. 22 (Mrs_Bazilio/SHT), str. 23 (Blaž Hribar), str. 27 kratkovidno oko (Tefi/SHT), korekcija kratkovidnega očesa (Tefi/SHT), daljnovidno oko (Tefi/SHT), korekcija daljnovidnega očesa (Tefi/SHT), str. 30 (eveleen/SHT), str. 36 (Medical Art Inc/SHT), str. 43 (Medical Art Inc/SHT), str. 45 (Matjaž Učakar), str. 48 (Doroteja Fon), str. 57 (Matjaž Učakar), str. 60 (SG SHOT/SHT), str. 65 (Jacob Lund/SHT), str. 67 žensko telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), moško telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), mišica (Barks/SHT), kosti roke (Pikovit/SHT)

7.4: kurja polt (Flystock/SHT), luščenje kože (Myibean/SHT), čutnice v koži (Doroteja Fon, prir. Blaž Hribar), noht (gritsalak karalak/SHT), vzdolžni prerez nohta (gritsalak karalak/SHT), striženje las (megaflopp/SHT), nohti na rokah in nogah (Micolas/SHT), moški z brado (Olena Yakobchuk/SHT), kurja polt (Flystock/SHT), moški s kučmo (Ingward/SHT), fant z albinizmom (UfaBizPhoto/SHT), dekle z vitiligom (Kotin/SHT); Preberi 1: spiranje rane z  vodo (Madhourse/SHT), ravnanje ob opeklinah (Nina Čelhar/Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj), nezatečena roka in zatečena roka po piku ose (Komsan Loonprom/SHT); Preberi 2: žensko telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), moško telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), mišica (Barks/SHT), kosti roke (Pikovit/SHT); Predstavitev: str. 1 (Flystock/SHT), str. 6 (Myibean/SHT), str. 7 (Vectorism/SHT, Blaž Hribar), str. 11 (Doroteja Fon, prir. Blaž Hribar), str. 15 noht (gritsalak karalak/SHT), vzdolžni prerez nohta (gritsalak karalak/SHT), str. 16 (megaflopp/SHT), str. 17 (Micolas/SHT), str. 21 moški z brado (Olena Yakobchuk/SHT), kurja polt (Flystock/SHT), str. 22 (Ingward/SHT), str. 32 fant z albinizmom (UfaBizPhoto/SHT), dekle z vitiligom (Kotin/SHT), str. 33 žensko telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), moško telo z notranjimi organi (Andrii Bezvershenko/SHT), mišica (Barks/SHT), kosti roke (Pikovit/SHT)

7.5: drevo, ki raste iz knjige (Onchira Wongsiri/SHT)

7. Preizkus znanja: 3D-model žlez z notranjim izločanjem pri moškem in ženski (Turbosquid), 3D-model živčevja (Turbosquid), prerez očesa (Matjaž Učakar), notranja zgradba ušesa (Medical Art Inc/SHT)