Kolofon

Moja prva fizika 1
Interaktivno gradivo za fiziko v 8. razredu osnovne šole
Avtorstvo:
Branko Beznec, Branko Cedilnik, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina
Besedilo, vzeto iz učbenika:
Moja prva fizika 1
Dejavnosti:
[]
Naloge:
Branko Beznec, Tatjana Gulič
Ilustracije in tehnične risbe:
Davor Grgičevič, Darko Simeršek
Fotografije:
Branko Beznec, David Guček, Tatjana Gulič, Tomaž Lunder, Shutterstock
Urednica:
Simona Knez
Strokovni pregled:
dr. Robert Repnik, Katja Planinšek
Direktor produkcije:
Klemen Fedran
Izdala:
Modrijan izobraževanje, d. o. o.
Za založbo:
Matic Jurkošek

© Modrijan izobraževanje, d. o. o. (2021). Vse pravice pridržane.

Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javno prikazovanje, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

Založba se je trudila poiskati vse lastnike avtorskih pravic. Če v katerem primeru lastnik ni naveden oziroma je naveden napačni lastnik, bomo to z veseljem uredili in popravili.