Kolofon

IzziRokus
Dotik življenja 8

Interaktivno gradivo za biologijo v 8. razredu 

Avtorstvo:
Besedilo, vzeto iz učbenika Dotik življenja 8: Urška Lunder
Predelava vsebin izvornega učbenika v elektronsko obliko: dr. Matej Urbančič
Ostalo besedilo: dr. Matej Urbančič, Doroteja Fon, Brigita Urbančič
Dejavnosti: dr. Matej Urbančič, Doroteja Fon, Brigita Urbančič
Naloge: dr. Matej Urbančič, Doroteja Fon, Brigita Urbančič
Učiteljeva predstavitev: Bernarda Barbo

Ilustracije: Gregor Cvetko, Doroteja Fon, Gregor Lož/Umer, d. o. o., Davor Mešič, Anže Štajnrajh, Gregor Štrukelj (glej seznam slikovnega gradiva spodaj)
Fotografije: Shutterstock, National Geographic Learning, Science Photo Library, iStockPhoto in drugi viri (glej seznam slikovnega gradiva spodaj)
Animacije: Jure Laimiš, Luka Mis
Videoposnetki: © Twig World Limited, © Nucleus Media

Urednica: Petra Bizjak Rogina
Direktor produkcije: Klemen Fedran
Izdala: Založba Rokus Klett, d. o. o.
Za založbo: Maruša Dejak

Elektronska izdaja različica 1.0

Ljubljana 2021

URL: https://www.izzirokus.si

© Založba Rokus Klett, d. o. o. (2021). Vse pravice pridržane.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 76153347
ISBN 978-961-292-131-6 (HTML)

 

Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javno prikazovanje, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

Založba se je trudila poiskati vse lastnike avtorskih pravic. Če v kakšnem primeru lastnik ni naveden oziroma je naveden napačen lastnik, bomo to z veseljem uredili in popravili.

 

Seznam slikovnega gradiva

naslovnica: živčne celice (Sergey Nivens/Shutterstock)

1: deklica med skokom (Raisa Kanareva/Shutterstock)

1.1 fant napenja biceps (bloodua/ISP); galerija: deček piše (Juriah Mosin/Shutterstock), kitajska pismenka (rodho/Shutterstock)

1.2: celica (eranicle/Shutterstock); galerija: Lekcija anatomije dr. Tulpa (Rembrandt/Wikimedia Commons/PD), Klinika dr. Grossa (Thomas Eakins/Wikimedia Commons/PD), da Vincijeva lobanja (lolloj/Shutterstock)

1.3: kameleon (amwu/IStockPhoto)

1.4: bakterije (Eraxion/IStockPhoto); galerija 1: kapilare pod mikroskopom (Alfred Pasieka/Science Photo Library), Leeuwenhoek (Jan Verkolje (I)/Wikimedia Commons/PD), Leuwenhoekov mikroskop (Jeroen Rouwkema/Wikimedia Commons/CC-BY-SA 3.0), Leuwenhoekova mišična vlakna (Greg Dale/SPI); galerija 2: Burlington house (Honbicot/Wikimedia Commons/PD), Hookov mikroskop (Science Museum/Science & Society Picture Library -- Vse pravice pridržane), Robert Hook (Rita Greer/Wikimedia Commons/FAL); galerija 3: celice plute pod svetlobnim mikroskopom (Iztok Tomažič), Jacob Schleiden (Carl Schenk/Wikimedia Commons/PD), risba celic plute (Robert Hooke/Wikimedia Commons/PD), Rudolf Virchow (Unknown/Wikimedia Commons/PD), Theodor Schwan (Rudolph Hoffmann/Wikimedia Commons/PD); naloga: elektronska lupa (Prasolov Alexei/Shutterstock), elektronski mikroskop (Pan Xunbin/Shutterstock), povečevalno steklo (Vitaly Korovin/Shutterstock), svetlobni mikroskop (David_Ahn/IStockPhoto); dejavnost: prsti pod lupo (Manamana/Shutterstock)

1.5: virus (CLIPAREA l Custom media/Shutterstock); galerija 1: površina lista pod elektronskim mikroskopom (kavring/Shutterstock), fotografija krvnih celic I (Herve Conge, ISM/Science Photo Library), fotografija krvnih celic II (Power and Syred/Science Photo Library), komarjeva glava pod mikroskopom (eyeidea/Shutterstock); galerija 2: prerez rastlinskega tkiva, buča (Pan Xunbin/Shutterstock), kanal v srednjih možganih (vetpathologist/Shutterstock), prečni prerez valjastega črva (Jubal Harshaw/Shutterstock), celice koruze v prerezu (bluecrayola/Shutterstock), predstavnik mahov pod mikroskopom (Iztok Tomažič), prerez kože človeka (Convit/Shutterstock); dejavnost: pikapolonica (irin-k/Shutterstock), marjetica (tr3gin/Shutterstock), vodna bolha (Lebendkulturen.de/Shutterstock), mah pod mikroskopom (Iztok Tomažič), vse risbe (Davor Mesič)

1.6: opazovanje z mikroskopom (Shots Studio/Shutterstock), svetlobni mikroskop (David_Ahn/IStockPhoto); zanimivost: mikroskopske velikosti (Gregor Cvetko), delovanje mikroskopa (Jure Laimiš); dejavnost: priprava materiala za mikroskopiranje (ilu) (Gregor Lož/Umer, d. o. o.)

1.7: Charles Darwin (Julia Margaret Cameron/WKM); galerija: ščinkavec (Ryan M. Bolton/Shutterstock), primerjava kljunov (UniversalImagesGroup/Getty Images), galapaško otočje (sunsinger/Shutterstock), endemit: velika burnica (SidEcuador/Shutterstock), endemit: galapaški kopenski levgan (Danny Alvarez/Shutterstock), galapaške želve (Ammit Jack/Shutterstock), Darwinova podoba na angleškem bankovcu (Mike Taylor/Shutterstock)

1.8: poskus optika (Lea Vučko); galerija: 1. raziskovalno vprašanje (Lea Vučko), 2. pregled literature (Lea Vučko), 3. oblikovanje hipoteze (Lea Vučko), 4. izbor spremenljivk (Lea Vučko), 5. zasnova postopka poskusa (Lea Vučko), 6. analiza rezultatov (Matej Urbančič), 7. oblikovanje odgovora (Lea Vučko)

2: deček (Petrenko Andriy/Shutterstock)

2.1: model človeškega telesa (izusek/IStockPhoto)

2.2: celice (Marija Prelog); zanimivost: jajčece (Pascal Goetgheluck/Science Photo Library), semenčice (Dr. Gary Gaugler/Science Photo Library), človeško telo in bakterije (Darryl Leja, NHGRI/Wikimedia Commons/PD), preizkus antibiotikov (Dr. Graham Beards/Wikimedia Commons/CC-BY-SA 3.0), mikroskopski preparat rastlinske celice (Dimarion/Shutterstock), celice paradižnika (Jubal Harshaw/Shutterstock), <i>E.coli</i> (Nixx Photography/Shutterstock); dejavnost: priprava materiala za mikroskopiranje (ilu) (Gregor Lož/Umer, d. o. o.)

2.3: prerez ploskega črva (vetpathologist/Shutterstock); galerija: celice mišic (Science Library/Science Photo Library), hrustančne celice (Innerspace Imaging/Science Photo Library), živčne celice v hrbtenjači (Manfred Kage/Science Photo Library), epitelne celice tankega črevesa (Innerspace Imaging/Science Photo Library), kostne celice (Jose Luis Calvo/Shutterstock), nevron v hrbtenjači (Jose Luis Calvo/Shutterstock), prerez jezika (vetpathologist/Shutterstock), živčni končiči (Jubal Harshaw/Shutterstock), epitelne celice (vetpathologist/Shutterstock), hrustanec v prerezu (Jubal Harshaw/Shutterstock), vezivno tkivo (Christopher Meade/Shutterstock), dve vrsti maščobnih celic (vetpathologist/Shutterstock), pljučni mešički pod mikroskopom (vetpathologist/Shutterstock)

2.4: shema DNA (Benjamin Albiach Galan/Shutterstock); galerija: kromosomski zapis (Department of clinical Cytogenetisc, Addenbrookes Hospital/Science Photo Library), molekula DNA (Zephyris/Wikimedia Commons/CC-BY-SA 3.0), odsek DNA (Gregor Cvetko); animacija: potovanje v zgradbo DNA (Gregor Cvetko)

2.5: delitev celice (Marija Prelog), mitotska delitev (Marija Prelog)

2.6: fotografija 51 (rentgenska difrakcija) (Science Library/Science Photo Library), James Watson in Francis Crick (Science Library/Science Photo Library), Rosalind Franklin (Science Library/Science Photo Library), Alexander Fleming (Calibuon/Wikimedia Commons/PD), fotografija 51 (rentgenska difrakcija) (Science Library/Science Photo Library)

3: najstnika (Christine Langer-Pueschel/Shutterstock)

3.1: silhueta mladostnikov (Jasna Karnar)

3.2: shema prereza spolovil (leonello calvetti/Shutterstock), primarni moški spolni znaki (leonello calvetti), primarni ženski spolni znaki (leonello calvetti)

3.3: popart slika mladih (solarseven/Shutterstock); galerija: praznovanje odraslosti (imageBROKER RM/Michael Runkel/DID), ples apačev (Paul Chesley/Getty Images), bar micva (ChameleonsEye/Shutterstock), namibijka (Malgorzata Drewniak/Shutterstock)

3.4: semenčice (Dr. Gary Gaugler/Science Photo Library); galerija: jajčna celica (Pascal Goetgheluck/Science Photo Library), jajčna celica v prerezu (Ed Reschke/Getty Images), semenčece (Dr. Gary Gaugler/Science Photo Library), shema spermatogeneze (ilu) (Matej Urbančič), shema oogeneze (ilu) (Matej Urbančič), zgradba semenčice (ilu) (Gregor Cvetko), zgradba jajčne celice (ilu) (Gregor Cvetko), semenčece v telesu (iLexx/IStockPhoto), shema združitve spolnih celic (Gregor Cvetko); zanimivost: shema maternice med menstruacijo (Bojan Jurc), shema bazalne temperature (Jasna Karnar), koledarček (Jasna Karnar)

3.5: oko (Alexandra Ignatyeva/Shutterstock); galerija: mama in hčerka (AlenD/Shutterstock), deklica z downovim sindromom (Denis Kuvaev/Shutterstock), otrok s cistično fibrozo (Projektograf/Shutterstock); dejavnost: slika nasmejane družine (LifePhotoStudio/Shutterstock), vrečke s krvjo (Africa Studio/Shutterstock), ekološki znaki (Bukhavets Mikhail/Shutterstock)

3.6: dekle na fantu (Guryanov Andrey/Shutterstock); galerija: oplojeno jajčece (Pascal Goetgheluck/Science Photo Library), shema oploditve (Anže Štajnrajh), postopek umetne oploditve (Zephyr/Science Photo Library), igle in mikroskop (markara/Shutterstock); zanimivost: Klimt: Poljub (Gustav Klimt/Wikimedia Commons/PD), Mešić: Poljub (Davor Mesič), Karnar–Lamesheva: Strto srce (Karnar-Lamesheva); dejavnost: nesrečna deklica (Paul Schlemmer/Shutterstock)

3.7: nosečnica (diego_cervo/IStockPhoto); galerija: ultrazvočni pregled matere (pan_kung/Shutterstock), posnetek ploda z ultrazvokom (Mikael Damkier/Shutterstock), 3D ultrazvok otroka (Matej Urbančič), carski rez (Arztsamui/Shutterstock), rast ploda po tednih (mathom/Shutterstock), dojenje (Kuznetsov Dmitriy/Shutterstock); prerez telesa nosečnice (mmutlu/Shutterstock); dejavnost: objem moškega in ženske (solominviktor/Shutterstock); zanimivost: deklica z ogledalom (Tiplyashina Evgeniya/Shutterstock), fant napenja mišico (Hubskaya Volha/Shutterstock), kondom (Danil Balashov/Shutterstock), vložek (Africa Studio/Shutterstock), tampon (Africa Studio/Shutterstock)

4: dekle, ki meditira (Ivan Kruk/Shutterstock)

4.1: pljuča moškega (Davor Mesič)

4.2: trava (Julia Ivantsova/Shutterstock)

4.3: shema povezave dihal z okoljem (Sebastian Kaulitzki/Shutterstock)

4.4: dekle z robčkom (Piotr Marcinski/Shutterstock); galerija: astmatik (Science Library/Science Photo Library), seneni nahod (Kzenon/Shutterstock), obdobja alergij (Jasna Karnar), kašelj (Lisa F. Young/Shutterstock), prerez ustno–nosne votline (Davor Mesič), cigarete (Valeri Potapova/Shutterstock), pljuča nekadilca (James Stevenson/Science Photo Library), pljuča kadilca (James Stevenson/Science Photo Library); zanimivost: prebivalke Tibeta (Iv Nikolny/Shutterstock), alpinist (Aleksandr Sadkov/Shutterstock)

5: dekle v skoku (Syda Productions/Shutterstock)

5.1: lobanja (Dario Sabljak/Shutterstock)

5.2: okostnjak v gibu (DM7/Shutterstock); zanimivost: primerjava skeletov opic in človeka (TimVickers/Wikimedia Commons/PD), ukrivljenosti hrbtenice ilustracija (Gregor Cvetko), nepravilno sedenje ilustracija (Lea Vučko), paraliza po poškodbi hrbtenice (Gregor Cvetko)

5.3: ramenski sklep (Sebastian Kaulitzki/Shutterstock), različne vrste sklepov (Davor Mesič)

5.4: prerez dolge kosti (Davor Mesič)

5.5: struktura kosti (s-ts/Shutterstock); galerija: rentgen kosti dojenčka (CNRI/Science Photo Library), rentgen kosti mladostnika (CNRI/Science Photo Library), rentgen kosti odraslega (CNRI/Science Photo Library), rentgen kosti otroka (CNRI/Science Photo Library)

5.6: telovadec (tankist276/Shutterstock); zanimivost: med plesom (žive barve) (vic dd/Shutterstock), Janez iz Kastva; Mrtvaški ples (Mayaddiction/Wikimedia Commons/PD), Henri de Toulouse–Lautrec: Kabare (plakat) (Henri de Toulouse-Lautrec/Wikimedia Commons/PD), Edgar Degas: Rehearsal on Stage (William M. Martin/Wikimedia Commons/PD), Šiva, bog plesa; indijska kultura (Marie-Lan Nguyen/Wikimedia Commons/PD), Lončevina, Grki, gibanje (Marie-Lan Nguyen/Wikimedia Commons/PD)

5.7: mišice glave (CLIPAREA l Custom media/Shutterstock); dejavnost: oblike mišic (stihii/Shutterstock)

5.8: srce (Chamille White/Shutterstock)

5.9: trebušnjaki (Sebastian Kaulitzki/Shutterstock); galerija: mišice potrebujejo energijo (Davor Mesič), mišična vlakna (Greg Dale/SPI), pomikanje mišičnih vlaken (Jasna Karnar/Sebastian Kaulitzki/Shutterstock), bolečina v mišicah (Adam Gregor/Shutterstock), ženska v telovadnici (andreasgradin/Shutterstock); zanimivost: gimnastik (tankist276/Shutterstock), mlada gimnastičarka (sergey23/Shutterstock), obrazne mišice (YanLev/Shutterstock), kino (StockLite/Shutterstock), mojstrica vadbe tai chi (Lipik/Shutterstock), očesna mišica (Colourstripe/Shutterstock), otroci na tekaški progi (Denis Kuvaev/Shutterstock)

6: stopalo (LeventeGyori/Shutterstock)

6.1: živčne celice (Sebastian Kaulitzki/Shutterstock), živčna celica (Marija Prelog); galerija: živčna celica (Greg Dale/SPI), vrste živčnih celic (Lea Vučko), sinapsa (Andrea Danti/Shutterstock)

6.2: prerez lobanje (leonello calvetti/Shutterstock)

6.3: možgani (TS) (Jure Laimiš), zgradba možganov (Lea Vučko /Shutterstock), prečni prerez možganov (Lea Vučko), središča v možganih (Lea Vučko), možganski živci (Patrick J. Lynch/LM/Wikimedia Commons/CC-BY-SA 3.0); dejavnost: prepogibanje lista (Marija Prelog)

6.4: del hrbtenjače (Patricia Hofmeester/Shutterstock); galerija: iz hrbtenjače 31 parov živcev (Jure Laimiš), refleksni lok (Davor Mesić/Lea Vučko), boksar (Everett Collection/Shutterstock); prerez hrbtenjače (Marija Prelog)

6.5: metulj na cvetu (pandapaw/Shutterstock)

6.6: deklica v avtomobilu (Maridav/Shutterstock)

6.7: shema živca (Sebastian Kaulitzki/Shutterstock); galerija: shema simpatičnega živčevja (Alila Medical Media/Shutterstock), shema parasimpatičnega živčevja (Alila Medical Media/Shutterstock), prestrašen izraz (YanLev/Shutterstock), ženska v viseči mreži (Andrei Zveaghintev/Shutterstock)

6.8: ženska z več rokami (SFC/Shutterstock), moški z glavo na računalniku (alphaspirit/Shutterstock), pogriženi svinčniki (Carolyn Franks/Shutterstock), ženska med papirji (ndphoto/Shutterstock), ženska na ključ (alphaspirit/Shutterstock), roka med papirji (Nomad_Soul/Shutterstock), moški v škatli (Gemenacom/Shutterstock), dekle se uči (kolaž) (Kamira/Shutterstock); dejavnost: ženska, ki stoji na eni nogi (Petra Korenjak/ZRK), človeška kača (Petra Korenjak); zanimivost: otrok klovn (lanych/Shutterstock)

6.9: študentje med študijem (Alexander Raths/Shutterstock), tekačica (Dudarev Mikhail/Shutterstock), poslušanje glasbe (Ollyy/Shutterstock), ležanje v mreži (Dudarev Mikhail/Shutterstock)

6.10: črno-bel vzorec (Vladgrin/Shutterstock); galerija: steklenice alkohola (Marcio Jose Bastos Silva/Shutterstock), alkotest (KOMUNews/FLK), cirozna jetra (Sebastian Kaulitzki/Shutterstock), alkohol je strup (Tatiana Belova/Shutterstock), odvisnost od alkohola (william casey/Shutterstock), ekstazi na zabavah (anthonymooney/Shutterstock), posledice uživanja ekstazija (javi_indy/Shutterstock), nestrokovno vbrizgavanje (vidguten/Shutterstock), uživanje heroina (JordiDelgado/Shutterstock), hkratno uživanje drog (LaCameraChiara/Shutterstock), roka s cigareto (Miroslav Hlavko/Shutterstock), kava (Vitaliy Netiaga/Shutterstock), marihuana (Nikita Starichenko/Shutterstock), konoplja v zdravstvu (aastock/Shutterstock); dejavnost: alkoholne pijače (Marcio Jose Bastos Silva/Shutterstock)

7: naelektreni lasje (Dudarev Mikhail/Shutterstock)

7.1: okus slaščice (yurok/Shutterstock), poslušanje glasbe (EDHAR/Shutterstock), vonj cveta (Serhiy Kobyakov/Shutterstock), dotik zaslona tabličnega računalnika (vovan/Shutterstock),

7.2: deček (matthi/Shutterstock)

7.3: oko (MJTH/Shutterstock); dejavnost: ključ in okrogla steklena posoda (Tischenko Irina/Shutterstock), prerez očesa (ilu) (Davor Mesič), slepa pega (Alex Luengo/Shutterstock)

7.4: slika zlate ribice na mrežnici (JK)

7.5: silhuete v mraku (apiguide/Shutterstock); galerija: prerez mrežnice (Davor Mesič), žonglerji z ognjem (Deborah Kolb/Shutterstock), barvna slepota (jabolka) (Roman Samokhin/Shutterstock), vrste barvne slepote (Jasna Karnar), čebelji vid (Merlindo/Shutterstock), gore (Angelo Ferraris/Shutterstock), računalnik (NAN728/Shutterstock), 3D očala (Karramba Production/Shutterstock); dejavnost: deklica premišljuje (Pressmaster/Shutterstock), ženska na vlaku (l i g h t p o e t/Shutterstock); zanimivost: ugotavljanje barvne slepote (Ishihara/Wikimedia Commons/PD), fatamorgana (Octopus/Wikimedia Commons/CC-BY-SA 3.0), premikanje vlaka (Oleg Golovnev/Shutterstock), rumeni piki (JunCTionS/Wikimedia Commons/PD), ravne črte (Fibonacci/Wikimedia Commons/CC-BY-SA 3.0), obroči (Jasna Karnar)

7.6: šepetanje (ranplett/IStockPhoto)

7.7: poslušanje (Voronin76/Shutterstock), zgradba ušesa (Davor Mesić)

7.8: netopir (Kirsanov Valeriy Vladimirovich/Shutterstock); galerija: orkester (Ferenc Szelepcsenyi/Shutterstock), koncert (dwphotos/Shutterstock), gradbenik (Alison Hancock/Shutterstock), slepa ženska (kostudio/Shutterstock), netopirji (Ivan Kuzmin/Shutterstock), delfin (Sokolov Alexey/Shutterstock), znakovni jezik (Ryan Carter/Shutterstock); kako potuje zvok (Lea Vučko/LM); dejavnost: ladja in morska žival (Michael Rosskothen/Shutterstock)

7.9: telovadka (ArtFamily/Shutterstock); galerija: čutnice v polkrožnih kanalih (Davor Mesič), vzdraženje čutnic (Davor Mesič), polkrožni kanali (Davor Mesič), potovalna bolezen (Beth Swanson/Shutterstock), balerine (Felix Mizioznikov/Shutterstock)

7.10: dekle voha pomarančo (Dudarev Mikhail/Shutterstock), prerez ustno–nosne votline (Davor Mesič)

7.11: dekle okuša pomarančo (Dudarev Mikhail/Shutterstock), jezik (Davor Mesič), prerez brbončice (Davor Mesič), prerez okušalnega popka (Davor Mesič)

7.12: začimbe (Jiri Hera/Shutterstock); galerija: aromaterapija (Moncherie/IStockPhoto), ražnjiči (tlorna/Shutterstock), deklica in sončnica (Sunny studio/Shutterstock), različne vrste začimb (Jag_cz/Shutterstock)

8: kurja polt (Sergieiev/Shutterstock)

8.1: roka boža pšenico (Alix Kreil/Shutterstock)

8.2: prerez kože (Marija Prelog); galerija: žleza znojnica (Carolina K. Smith MD/Shutterstock), tetovirana koža (Carolina K. Smith MD/Shutterstock), korenina dlake (Jubal Harshaw/Shutterstock), bakterijsko vnetje kože (vetpathologist/Shutterstock), dlake (Eric Isselee/Shutterstock), lasje (kuleczka/Shutterstock), nohti (NadyaPhoto/IStockPhoto), prerez nohta (Marija Prelog)

8.3: braillova pisava (Alsu/Shutterstock); galerija: masaža stopal (Hywit Dimyadi/Shutterstock), mraz (2xSamara.com/Shutterstock), stres (Lichtmeister/Shutterstock), čebula in česen (Timmary/Shutterstock), akupunktura (Bork/Shutterstock); strukture za zaznavanje v koži (Davor Mesič)

8.4: najstniki v vodi (YanLev/Shutterstock); galerija: znojnice (Carolina K. Smith MD/Shutterstock), gneča na avtobusu (ChameleonsEye/Shutterstock), kurja polt (Tyler Olson/Shutterstock), polarni medved (tjwvandongen/Shutterstock)

8.5: črnec (Salim October/Shutterstock), belka (Goodluz/Shutterstock), Tajka (Pius Lee/Shutterstock), Perujka (Joel Shawn/Shutterstock), Azijec (cozyta/Shutterstock); galerija: deklica med sončenjem (gorillaimages/Shutterstock), opekline (Amy Walters/Shutterstock), onesnaženost (ElenaGaak/Shutterstock); zanimivost: različna barva kože (Warren Goldswain/Shutterstock)

8.6: mozolji na obrazu (pedalist/Shutterstock)

9: dekle (Syda Productions/Shutterstock)

9.1: nadledvična žleza na modelu (Maya2008/Shutterstock); dejavnost: hormopoli (Marija Prelog)

9.2: skok s padalom (Germanskydiver/Shutterstock); dejavnost: celice in hormoni (Jasna Karnar); galerija: bušman (2630ben/Shutterstock), meditacija (ellenbrookphysiotherapy/Shutterstock), rafting (VILevi/Shutterstock), hormon kortizol (racorn/Shutterstock), utrujenost (Nomad_Soul/Shutterstock)

9.3: košarkar Yao Ming (Mayskyphoto/Shutterstock); galerija: pritlikavec in gigant (Everett Collection/Shutterstock), golša (Drahreg01/Wikimedia Commons/CC-BY-SA 3.0), razpredelnica žlez z notranjim izločanjem (JK)

9.4: diabetes merilec (Dmitry Lobanov/Shutterstock)

10: dekle in slaščica (Elena Elisseeva/Shutterstock)

10.1: živila v košarici (monticello/Shutterstock)

10.2: sendvič smeško (Univega/Shutterstock)

10.3: pekovski izdelki (Valentyn Volkov/Shutterstock); galerija: enostavni ogljikovi hidrati: bomboni (Africa Studio/Shutterstock), med (Valentyn Volkov/Shutterstock), sladkor (Elena Schweitzer/Shutterstock), suho sadje (Irena Misevic/Shutterstock), sestavljeni ogljikovi hidrati (Evgenia Sh./Shutterstock), škrob (M. Unal Ozmen/Shutterstock), celuloza iz bombaža (Paul Matthew Photography/Shutterstock), sladkorni trs (wasanajai/Shutterstock), pobiralec riža (Wasu Watcharadachaphong/Shutterstock), kruh v peči (roundstripe/Shutterstock), krompir je vir škroba (CrIStockPhoto/Shutterstock)

10.4: zelenjava na vilici (Tischenko Irina/Shutterstock)

10.5: meso in jajca (Africa Studio/Shutterstock)

10.6: merjenje kožne gube (Marcin Sylwia Ciesielski/Shutterstock); zanimivost: nezdrave maščobe in holesterol (Diamond_Images/Shutterstock), hitra hrana (Lightspring/Shutterstock), oljčno olje (JIL Photo/Shutterstock), bučno olje (Dusan Zidar/Shutterstock), oreški (Svetlana Lukienko/Shutterstock)

10.7: voda (Fisher Photostudio/Shutterstock)

10.8: deklica z lubenico (Lana K/Shutterstock)

10.9: zobne ščetke (pixs4u/Shutterstock); galerija: rentgen mlečnega zobovja (AJ Photo/Science Photo Library), rentgen stalnega zobovja (Photostock-Israel/Science Photo Library), lobanja, zobovje (Davor Mesič), zobni aparat (RioPatuca/Shutterstock), karies (Ilya Andriyanov/Shutterstock); prerez zoba (Marija Prelog/LM)

10.10: želodec (Lightspring/Shutterstock); galerija: dekle s pico in jabolkom (Valua Vitaly/Shutterstock), punčka med kosilom (Pavel L Photo and Video/Shutterstock), slepo črevo (Blamb/Shutterstock), črevesna flora (Rocky Mountain Laboratories, NIAID, NIH/Wikimedia Commons/PD), celice sluznice prebavil (vetpathologist/Shutterstock); shema prebavne poti (leonello calvetti/Shutterstock)

10.11: prebavni encimi ozadje (Yikrazuul/Wikimedia Commons/PD)

10.12: motnje hranjenja (vgstudio/Shutterstock); galerija: debelost (AlexeiLogvinovich/Shutterstock), anoreksija (RioPatuca/Shutterstock), bulimija (Kzenon/Shutterstock), bigoreksija (Nikoner/Shutterstock), ortoreksija (Gayvoronskaya_Yana/Shutterstock), prenajedanje (Kletr/Shutterstock)

10.13: hitro prehranjevanje (Francesco R. Iacomino/Shutterstock)

11: najstnik v premetu (Tomasz Trojanowski/Shutterstock)

11.1: epice s krvjo (luchschen/Shutterstock)

11.2: rdeče krvničke (dream designs/Shutterstock); galerija: krvna plazma (Bork/Shutterstock), krvna telesca (Bruce Wetzel. Harry Schaefer/Wikimedia Commons/PD), rdeče krvničke (DTKUTOO/Shutterstock), nastanek rdečih krvničk (vetpathologist/Shutterstock), kapilare (ALFRED PASIEKA/Science Photo Library), trombociti (Andreas Matzke/Shutterstock), levkocit med eritrociti (DTKUTOO/Shutterstock); zanimivost: razpredelnica krvnih skupin (InvictaHOG/Wikimedia Commons/PD), nosečnica (Andresr/Shutterstock), Rh faktor pri nosečnici (Anže Štajnrajh)

11.3: krvne skupine (dream designs/Shutterstock); galerija: krvodajalka (Petra Korenjak/ZRK), transfuzija krvi med operacijo (dr. P Marazzi/Science Photo Library), določanje krvnih skupin z zlepljanjem krvi (Revy, Ism), enote krvi (Sura Nualpradid/Shutterstock)

11.4: mikroskop (cristovao/Shutterstock)

11.5: žile (OPIS Zagreb/Shutterstock), zgradba žil (Gregor Cvetko)

11.6: diagram srčnega utripa (maraka/Shutterstock), zgradba srca (Marija Prelog/LM); zanimivost: ilustracija ritmovniki (Davor Mesič), srčni spodbujevalnik (khuruzero/Shutterstock), EKG (zphoto/Shutterstock), bypass (Alila Medical Media/Shutterstock)

11.7: krvni obtok (BlueRingMedia/Shutterstock)

11.8: merjenje krvnega tlaka (kurhan/Shutterstock)

11.9: limfni sistem (Sebastian Kaulitzki/Shutterstock); zanimivost: aids pentlja (Todd Kuhns/Shutterstock)

11.10: cepljenje otroka (michaeljung/Shutterstock); dejavnost: ilustracija cepljenje (michaeljung/Shutterstock)

12: deček na stranišču (Jiri Hera/Shutterstock)

12.1: kipec (Thomas La Mela/Shutterstock)

12.2: ledvice (Creations/Shutterstock), zgradba ledvice (Davor Mesič); galerija: eskim (bikeriderlondon/Shutterstock), kava in kofein (Ruslan Semichev/Shutterstock), hamburger (Joshua Resnick/Shutterstock), zeleni čaj (tankist276/Shutterstock), peteršilj (nicobatista/Shutterstock), pečen krompirček (Barnaby Chambers/Shutterstock), beluši (Cgissemann/Shutterstock), sveža zelenjava (siamionau pavel/Shutterstock), whiskey (Alexey Lysenko/Shutterstock), piščanec z zelenjavo (B. and E. Dudzinscy/Shutterstock), losos (lsantilli/Shutterstock)

12.3: zobniki in ledvice (Lightspring/Shutterstock)

12.4: centrifuga (lculig/Shutterstock); galerija: test nosečnosti (macka/Shutterstock), urinski test (Bork/Shutterstock), dializa (Picsfive/Shutterstock)