Kolofon

Naravoslovje 6
Interaktivno gradivo za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole

Avtorstvo:
Besedilo, vzeto iz učbenika Dotik narave 6: Iztok Devetak, Miloš Kovič in Gregor Torkar
Ostalo besedilo: Matej Urbančič, Doroteja Fon, Brigita Urbančič
Dejavnosti: Doroteja Fon
Naloge: Doroteja Fon
Testi: Manca Kavčič

Ilustracije: Matej de Cecco / Umer d. o. o., Doroteja Fon, Gregor Lož / Umer d. o. o., Davor Mešić, Marko Renko / Umer d. o. o., Lea Vučko, Matej Urbančič
Fotografije: Shutterstock, Science Photo Library, iStockPhoto in drugi (podroben seznam fotografij je objavljen spodaj)
Animacije: Brigita Urbančič, Jure Laimiš, Luka Mis
Naloge: Luka Mis, Blaž Štempelj, Zdenko Vuk, Janez Kotar
Videoposnetki: © Twig World Limited

Urednik: Matej Urbančič
Uredniški pregled: Petra Bizjak, Doroteja Fon, Brigita Urbančič
Jezikovni pregled: Katja Paladin, Živa Čebulj

Direktor produkcije: Klemen Fedran
Izdala: Založba Rokus Klett, d. o. o.
Za založbo: Maruša Dejak

© Založba Rokus Klett, d. o. o. (2021). Vse pravice pridržane.

Izdaja: Elektronska izdaja – različica 1.0 
Ljubljana 2021 
URL: https://www.izzirokus.si/ 

Brez pisnega dovoljenja založnika je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, kot tudi fotokopiranje, tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.
Založba se je trudila poiskati vse lastnike avtorskih pravic. Če v kakšnem primeru lastnik ni naveden oziroma je naveden napačen lastnik, bomo to z veseljem uredili in popravili.