Dotik narave 6

Interaktivno gradivo za naravoslovje v 6. razredu
 1. Od kamnin do rastlin

  Nastajanje prsti je proces, pri katerem se zaradi delovanja dejavnikov okolja in organizmov različne snovi spreminjajo v prst. Ta se nenehno spreminja in neprestano nastaja. Na ta dolgotrajen proces vplivajo matična podlaga, površje, podnebje, voda, organizmi in čas.

 2. Od Sonca do hrane

  Rastline so eno izmed kraljestev organizmov, v katerem je več kot
  320 000 danes poznanih vrst. V tej skupini so lesne rastline – drevesa in grmovje, ter zeli – cvetnice, trave, praprotnice in mahovi. Za to vrsto organizmov je značilno, da (razen nekaterih izjem) energijo za rast in delovanje organizma pridobivajo s fotosintezo. Znanstvena veda, ki obravnava rastline, je botanika.

 3. Vse je iz snovi

  Snov je vse, kar ima maso in zavzema določeno prostornino. Snovi so čiste snovi ali zmesi. Čiste sestavljajo delci ene vrste in imajo zato stalno sestavo in značilne lastnosti, zmesi pa so iz dveh ali več čistih snovi, zato lastnosti in sestava nista stalni. Čistih snovi je v okolju zelo malo.

 4. Iz življenja rastlin

  Na Zemlji v okoli 65 milijonih kvadratnih kilometrov listov vsak dan poteka fotosinteza, pri kateri nastajata kisik in hrana. Rastline reagirajo na svetlobo različnih valovnih dolžin in se obračajo v njeno smer. Rastejo v nasprotni smeri težnosti in se odzivajo na okolje.

 5. Ekosistemi

  Ekosistem združuje organizme (biocenoza) in okolje (biotop), s katerim so ti povezani.

 6. Varstvo okolja

  Človek je organizem, ki okolje spreminja tako močno, da vpliva na vse druge organizme. Z različnimi ukrepi in omejitvami skušamo ohraniti okolje v stanju, ki je primerno za bivanje vseh vrst organizmov, ki na posameznem območju živijo.