Kolofon

IzziRokus
PRAVA TEHNIKA 6

Interaktivno gradivo za tehniko in tehnologijo v 6. razredu

Avtorstvo: Besedilo, vzeto iz učbenika Prava tehnika 6: Željko Medved in Marijan Vinković (Tehnika in človek), Stjepan Androlić in Milan Nadaždi (Tehnično risanje), Mojca Burgar (Varnost, Les), dr. Tea Toplišek in dr. Matej Šuštaršič (Papirna gradiva), Doroteja Kobal Černe (dejavnosti)
Prezentacije: dr. Dragica Pešaković
Interaktivne naloge: dr. Dragica Pešaković

Fotografije: Shutterstock in drugi viri (podroben seznam fotografij je objavljen spodaj)

Urednik: mag. Jelka Miranda Razpotnik
Jezikovni pregled: Živa Čebulj

Direktor produkcije: Klemen Fedran
Izdala: Založba Rokus Klett, d. o. o.
Za založbo: Maruša Dejak

© Založba Rokus Klett, d. o. o. (2021). Vse pravice pridržane.

Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javno prikazovanje, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.
Založba se je trudila poiskati vse lastnike avtorskih pravic. Če v kakšnem primeru lastnik ni naveden oziroma je naveden napačen lastnik, bomo to z veseljem uredili in popravili.