Dotik narave 7

Interaktivno gradivo za naravoslovje v 7. razredu
 1. Raznolikost narave

  Raznolikost se kaže v različnosti okoljskih dejavnikov in ekosistemov, genetski pestrosti organizmov in pestrosti življenjskih oblik ter nenavadnosti življenja in načinov preživetja in vedenja.

 2. Organizmi so povezani z okoljem

  Dejavniki okolja oblikujejo življenjski prostor, tega pa naseljujejo organizmi. Organizmi so prilagojeni na okolje v katerem živijo in večinoma preživijo običajna nihanja dejavnikov. Tudi organizmi vplivajo na okolje, hkrati pa vplivajo tudi na druge organizme istega okolja. Kadar se v okolju kakšen dejavnik spremeni bolj, kot je to običajno, se lahko močno spremenijo tudi organizmi in vezi med njimi. Organizmi in okolje so medsebojno odvisni.

 3. Organizmi odzunaj in odznotraj

  Če raziskujemo anatomijo (zgradbo) in fiziologijo (delovanje organov, organskih sistemov), ugotovimo, da lahko kateremukoli delu telesa določimo strukturo in funkcijo.

 4. Vplivi človeka na naravo

  S pojmom »škodljivec« opredelimo organizem, ki s svojim delovanjem neposredno povzroča težave oziroma ogroža človeka. Ali je človek tudi škodljivec?

 5. Pljuvanje v lastno skledo

  Različne raziskave kažejo, da bo v tem stoletju ogrožen obstoj številnih ekosistemov. Na eni strani so vzrok podnebne spremembe in z njimi povezane naravne katastrofe, na drugi pa spremenjena raba tal, onesnaževanje, prekomerno izkoriščanje naravnih virov in prenaseljenost.
  Če se povprečna svetovna temperatura dvigne za več kot 2 do 3 °C nad predindustrijsko ravnijo, lahko pričakujemo, da bodo negativni učinki vplivali na celotno človeštvo.