Raziskujem Afriko in Novi svet 8

Interaktivno gradivo za geografijo v 8. razredu
 1. Afrika

  Afrika je druga največja celina. Je zibelka človeštva, z bogatimi in raznolikimi naravnimi viri, hitrim gospodarskim razvojem ter hitrim naraščanjem prebivalstva. To zelo raznoliko celino je v preteklosti močno zaznamovala kolonialna preteklost.

 2. Amerika

  Amerika − ime za celini, ki so ju Evropejci začeli odkrivati in raziskovati v času geografskih odkritij. Celini, ki ju je prihod evropskih priseljencev povsem spremenil.

 3. Severna Amerika

  Zelo raznolika celina, ki sega od polarnih delov Kanade do tropskih območij Karibskega morja. Po prihodu Evropejcev je postala obljubljena dežela za številne priseljence, obenem pa dežela trpljenja za milijone prisilno priseljenih.

 4. Srednja Amerika

  Glede na naravne značilnosti je Srednja Amerika nadaljevanje Severne Amerike, kulturno in zgodovinsko pa je Srednja Amerika tesneje povezana z Južno Ameriko. Povezujejo ju predvsem kolonialna preteklost, način življenja, jezik …

 5. Južna Amerika

  Celina izjemne biotske raznovrstnosti, na kar vplivajo najobsežnejši tropski deževni gozdovi na svetu. Celina ima še druge presežnike: najvišji slap, najsušnejši kraj na svetu, najvišje ležeče glavno mesto, najjužnejše stalno naselje ...

 6. Avstralija in Oceanija

  Območje velikih razdalj s svojevrstnim rastlinskim in živalskim svetom. Tradicionalno tesno povezanost z Evropo v zadnjem obdobju zamenjujejo vse tesnejše vezi z Azijo.

 7. Polarna območja

  Ledena prostranstva na severu in jugu so si na prvi pogled zelo podobna, a hkrati zelo različna. Za obe območji vlada velik mednarodni interes, kar bi lahko zelo vplivalo na našo prihodnost.