Kolofon

IzziRokus
Skrivnosti števil in oblik 8
Interaktivno gradivo za matematiko v 8. razredu

Avtorstvo:

Besedilo, vzeto iz samostojnega delovnega zvezka Skrivnosti števil in oblik 8: Tanja Končan, Vilma Moderc, Rozalija Strojan
Opisi poglavij in učni cilji: Tanja Končan, Vilma Moderc, Rozalija Strojan

Fotografije: Shutterstock in drugi viri (podroben seznam fotografij je objavljen spodaj)
Videoposnetki: Pika Klopčar, Manca Lipovec
Interaktivnin gradniki narejeni z GeoGebro [www.geogebra.org]: Darja Čermelj, Pika Klopčar, Gregor Pavlič

Urednik: dr. Kristina Leskovar
Uredniški pregled: Simona Knez
Strokovni pregled: Tone Rozman, Barbara Rednak Robič, Pika Klopčar

Direktor produkcije: Klemen Fedran
Izdala: Založba Rokus Klett, d. o. o.
Za založbo: Maruša Dejak

Izdaja:
Elektronska izdaja različica 1.0
Ljubljana 2021
URL: https://www.izzirokus.si

© Založba Rokus Klett, d. o. o. (2021). Vse pravice pridržane.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani 
COBISS.SI-ID 76405763
ISBN 978-961-292-144-6 (HTML)


Seznam slikovnega gradiva

Naslovnica: Stolpi kock (PowerUp/Shutterstock)
1: Ovali (Juraana/Shutterstock)
1.1: Termometer v snegu (mkrol0718/Shutterstock)
1.2: Vremenske ikone (Anna Frajtova/Shutterstock)
1.3: Števila (romeovip_md/Shutterstock)
1.4: Zemljevid (monaliza0024/Shutterstock)
1.5: Prsta (Big Foot Productions/Shutterstock)
1.6: Merilni trakovi (Alberto Masnovo/Shutterstock)
1.7: Pripomočki (ShutterStockStudio/Shutterstock)
2: Igralne kocke (Hyejin Kang/Shutterstock)
2.1: Dekle v dvigalu (VH-studio/Shutterstock)
2.2: Otrok koraka (Pavel L Photo and Video/Shutterstock)
2.3: Pisanje v zvezek (smolaw/Shutterstock)
2.4: Oblaček za pogovor (Happy Art/Shutterstock)
2.5: Oklepaji (Somjai Jathieng/Shutterstock)
2.6: Termometra (MicroOne/Shutterstock)
2.7: Leseni znaki (Faizal Ramli/Shutterstock)
2.8: Dopolnjena tabela (Hollygraphic/Shutterstock)
2.9:
 Zvezek (KL/Shutterstock)
2.10: Rešeni primeri (StepanPopov/Shutterstock)
2.11: Pisanje domače naloge (littlenySTOCK/Shutterstock)
3: Tipkovnica (Marques/Shutterstock)
3.1: Jablana (Marijs/Shutterstock)
3.2: Potence (KL/Shutterstock)
3.3: Vprašanje za učiteljico (k_samurkas/Shutterstock)
3.4: Reševanje potenc (Pressmaster/Shutterstock)
3.5: Peskovnik (Hiba's Photography/Shutterstock)
3.6: Pisanje domače naloge (Raimunda-losantos/Shutterstock)
3.7: Kamp (shutter_o/Shutterstock)
3.8: Rešuje primer (Pavel105/Shutterstock)
3.9: Pregrinjalo (New Africa/Shutterstock)
3.10: Pomoč (Aleksey Boyko/Shutterstock)
3.11: Tloris omar (JK/SŠIO 8)
4: Izrazi na tabli (5 second Studio/Shutterstock)
4.1: Vžigalice (Ольга Иванова/Shutterstock)
4.2: Izraz (KL/Shutterstock)
4.3: Izrazi (KL/Shutterstock)
4.4: Gradbišče (maho/Shutterstock)
4.5: Neznana dolžina deske (kryvoshapka/Shutterstock)
4.6: Narcise (keleny/Shutterstock)
4.7: Izspostavljanje skupnega faktorja (KL/Shutterstock)
5: Ravnovesje (vetre/Shutterstock)
5.1: Listki (JK/SŠIO 8)
5.2: Enačba na tabli (KL/Shutterstock)
5.3: Tehtnica (JK/SŠIO 8)
5.4: Identiteta (KL/Shutterstock)
5.5: Reševanje enačbe (Rido/Shutterstock)
5.6: Letvice (Nkt.Nipharat/Shutterstock)
5.7: Številska premica (JK/SŠIO 8)
5.8: Reševanje enačbe (Rido/Shutterstock)
6: Koordinatni sistem (Radu Bercan/Shutterstock)
6.1: Koordinatna os (KL/Shutterstock)
6.2: Koordinatna mreža (ML/Shutterstock)
6.3: Vrenje vode (lenetstan/Shutterstock)
6.4: Mama in hči (Agnieszka Marcinska/Shutterstock)
7: Žetev (Standret/Shutterstock)
7.1: Pletenje (gabczi/Shutterstock)
7.2: Hookov zakon (Craig Walton/Shutterstock)
7.3: Merjenje višie (visionaryft/Shutterstock)
7.4: Akvarij (Dobermaraner/Shutterstock)
7.5: Izlet z avtom (Zivica Kerkez/Shutterstock)
7.6: Pravokotniki (Khanbua.Sil/Shutterstock)
7.7: Čokolada (Emmanuel Raza/Shutterstock)
8: Večkotniki (Shanvood/Shutterstock)
8.1: Dvorišče (VadzimT/Shutterstock)
8.2: V mivki (Radhavar/Shutterstock)
8.3: Koti večkotnika (SabOlga/Shutterstock)
8.4: Satje (weter78/Shutterstock)
8.5: Dvorišče (Artazum/Shutterstock)
9: Krogi (Urbanscape/Shutterstock)
9.1: Lonec (Roman Samborskyi/Shutterstock)
9.2: Dve kolesi različne velikosti (doni.ru/Shutterstock)
9.3: Starinska ura (Lambros Kazan/Shutterstock)
9.4: Paleta s betonskimi ploščami (Vteple/Shutterstock)
9.5: Cestni jašek (rbkomar/Shutterstock)
9.6: CD (Farber-Alex/Shutterstock)
9.7: Pahljača (Photo Melon/Shutterstock)
9.8: Testo (uniqueton/Shutterstock)
10: Pitagorov izrek (Peter Hermes Furian/Shutterstock)
10.1: Enačba Pitagorovega izreka (Ju Jae-young/Shutterstock)
10.2 Pristanek štorklje (Junior Braz/Shutterstock)
10.3: Izračuni (Victority/Shutterstock)
10.4: Otroci tečejo čez travnik (Sergey Novikov/Shutterstock)
10.5: Pomoč pri nalogi (Sergey Novikov/Shutterstock)
10.6: Trikotno okno (VDB Photos/Shutterstock)
10.7: Delo na cesti (ronstik/Shutterstock)
10.8: Park (Pefkos/Shutterstock)
10.9: Šotor (BlackSTAR-FOTOGRAFiE/Shutterstock)
10.10: Geometer (Sorn340 Studio Images/Shutterstock)
10.11: Smreki (baltskars/Shutterstock)
11: Pisane kocke (megerka_megerka/Shutterstock)
11.1: Kocke (Cem Selvi/Shutterstock)
11.2: Sestavljena kocka (kenary820/Shutterstock)
11.3: Model kvadra (Pupes/Shutterstock)
11.4: Model kocke (DnD-Production.com/Shutterstock)