Kolofon

Planet Radovednih pet – Glasbena umetnost 4
Napredna oblika interaktivnega učnega gradiva z multimedijsko vsebino za glasbeno umetnost v 4. razredu osnovne šole
Avtorica vsebin, vzetih iz tiskanih gradiv:
Tadeja Mraz Novak
Avtorica dodatnih besedil:
Tadeja Mraz Novak
Avtorica nalog:
Brigita Urbančič
Avtorska zasnova animacij in interaktivnih elementov:
Tadeja Mraz Novak, Brigita Urbančič
Ilustracije:
Alenka Miklavžin, Matej de Cecco/Umer
Fotografije:
Shutterstock, iStockPhoto in drugi viri (seznam slikovnega gradiva spodaj)
Avdioposnetki:
DreamArt in drugi (natančen seznam spodaj)
Videoposnetki:
Film Horizont Vrtačnik in drugi, Videofon in drugi (natančen seznam spodaj)
Animacije in simulacije:
Luka Mis, DigiEd (natančen seznam spodaj)
Urednica serije Planet Radovednih pet:
mag. Mojca Urankar Počkaj
Urednica:
mag. Mojca Urankar Počkaj
Urednica za medpredmetno povezovanje:
Mira Kramarič
Urednica za elektronska gradiva:
Tatjana Kupljenik
Oblikovanje vmesnika in vsebine:
Kristina Prgomet
Priprava gradiv za interaktivno obliko:
Brigita Urbančič
Računalniška obdelava:
Založba Rokus Klett, d. o. o.
Direktor produkcije:
Klemen Fedran
Izdala:
Založba Rokus Klett, d. o. o.
Za založbo:
Maruša Dejak
Izdaja:
Elektronska izdaja – različica 1.0
Ljubljana 2022
URL: https://www.planet.radovednih-pet.si

© Založba Rokus Klett, d. o. o. (2022). Vse pravice pridržane.

Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javno prikazovanje, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

Založba se je trudila poiskati vse lastnike avtorskih pravic. Če v katerem primeru lastnik ni naveden oziroma je naveden napačni lastnik, bomo to z veseljem uredili in popravili.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani COBISS.SI-ID 128826371
ISBN 978-961-292-341-9 (HTML)

Seznam slikovnega gradiva:

Enota Pozdravljeni na glasbenem potovanju: pozdrav junakov (Matej de Cecco)
Enota Glasba me predstavi:
ilustracija V krogu (Alenka Miklavžin)
Enota Glasbeni detektiv:
triangel (tkemot/SHT)
Enota Ime ima ritem – glasba naših imen:
tamburin (Vereshchagin Dmitry/SHT)
Enota Moje telo – moje glasbilo:
ilustracije zvokov telesa (Alenka Miklavžin), deklica (Gemenacom/SHT), Perpetuum Jazzile (Benjamin Kralj/SHT), Barbatuques (Guillaume de Remusat), Keith Terry (Mike Melnyk/Crosspulse), ilustracije Ritem telesa (Alenka Miklavžin)
Enota Ritem je v meni: konge (Vladyslav Morozov/SHT), djemba (grekoff/SHT), bongosa (antb/SHT), ilustracije (ne)poudarjenih zvokov (Alenka Miklavžin), palici (merthuroglu/SHT), kabasa (grigiomedio/SHT)
Enota Igrajmo se orkester: ilustracije šolskih potrebščin (Alenka Miklavžin)
Enota Koncertni bonton:
orkester (Ferenc Szelepcsenyi/SHT), shema orkestra (risteski goce/SHT), rog (Dmitry Skutin/SHT), flavta (dragon_fang/SHT), čelo (wacpan/SHT), saksofon (Horiyan/SHT), bas boben (Venus Angel/SHT), mali boben (Artmim/SHT), timpani (pixbox77/SHT), harfa (Ansis Klucis/SHT), kontrabas (Horiyan/SHT), pozavna (deepspacedave/SHT), tuba (the palms/SHT), klarinet (Vereshchagin Dmitry/SHT), violina (Vladislav Gajic/SHT), klavir (Maksym Bondarchuk/SHT), viola (Milkovasa/SHT), fagot (Furtseff/SHT), oboa (Matthias G. Ziegler/SHT), činele (Robcartorres/SHT), ksilofon (yoshi0511/SHT)
Enota Glasba nas druži:
Orffova skupina (Chad Robertson Media/SHT), pihalni orkester (Mirko Kunšič/Pihalni orkesterTržič), družina (wavebreakmedia/SHT), pevski zbor (Mirenska Olga/SHT), ilustracija otrok v krogu (Alenka Miklavžin)
Enota Kje se v naši šoli skriva glasba?:
otroci za mikrofonom (SerrNovik/ISP)
Enota Glasbene ustanove v moji okolici:
Ljubljana (dohtar/SHT), Slovenska filharmonija (Arhiv Slovenske filharmonije/Branko Cvetkovič), SNG Opera in balet (trabantos/SHT), Križanke (Festival Ljubljana/Miha Fras), Cankarjev dom (Arhiv Cankarjevega doma/Branko Cvetkovič) Enota Obisk glasbene šole: ilustracija glasbene šole (Alenka Miklavžin), kitara (Vereshchagin Dmitry/SHT), klarinet (Keith Publicover/SHT), violina (Sandra van der Steen/SHT), klavir (marijaf/SHT), trobenta (Furtseff/SHT)
Enota Poklic glasbenika:
glasbeni pedagog (lanych/SHT), pevec (oOhyperblaster/SHT), instrumentalist solist (Vadim Ponomarenko/SHT), dirigent (Ljupco Smokovski/SHT), Janez Bitenc (Igor Modic), W. A. Mozart (Uncle Leo/SHT)
Enota Opera:
ilustracija otrok, ki pojejo (Alenka Miklavžin), moški glas (GlebStock/SHT), ženski glas (Kamil Macniak/SHT), W. A. Mozart (Angelina Aralovetc/SHT)
Enota Glasba slikarka:
ilustracija - okvir in čopič (Alenka Miklavžin)
Enota Tudi tišina je del glasbe:
ilustracija – vlak in sprevodnik (Alenka Miklavžin) Enota Glasbena oblika kanon: otroci pojejo (Robert Kneschke/SHT)
Enota Glasbena oblika rondo:
ilustracija – sendvič (Alenka Miklavžin) Enota Reciklirani orkester: SToP (arhiv skupine), Peter Kus (Gino Nardo), ilustracija – odpadki (Alenka Miklavžin) Enota Igre s toni: ilustracija – deklica (Alenka Miklavžin)
Enota Glasbeni zapis:
ilustracija – gobe in gozd (Alenka Miklavžin) Enota Tempo in dinamika v glasbi – počasi, hitro, glasno, tiho: plesalca čardaša (Save nature and wildlife/SHT), ilustracija – konji in gibanje (Alenka Miklavžin)
Enota Slovensko ljudsko izročilo:
gorenjska narodna noša (mbbirdy/ISP), narodna noša (arhiv Akademske folklorne skupine Ozara Kranj, www.drustvo-ozara.si), gorenjski kostum (arhiv Akademske folklorne skupine Ozara Kranj, www.drustvo-ozara.si), koroški kostum (arhiv Akademske folklorne skupine Ozara Kranj, www.drustvo-ozara.si), dolenjski kostum (arhiv Akademske folklorne skupine Ozara Kranj, www.drustvo-ozara.si), primorski kostum (arhiv Akademske folklorne skupine Ozara Kranj, www.drustvo-ozara.si), prekmurski kostum (arhiv Akademske folklorne skupine Ozara Kranj, www.drustvo-ozara.si), štajerski kostum (arhiv Akademske folklorne skupine Ozara Kranj, www.drustvo-ozara.si), kostelski kostum (arhiv Akademske folklorne skupine Ozara Kranj, www.drustvo-ozara.si), belokranjski kostum (arhiv Akademske folklorne skupine Ozara Kranj, www.drustvo-ozara.si), rezijanski kostum (arhiv Akademske folklorne skupine Ozara Kranj, www.drustvo-ozara.si), ilustracija - dekle je po vodo šla (Alenka Miklavžin), godec (Artex67/SHT), ljudski plesi (Mateja Urbiha/Otroška folklorna skupina Pastirček), ilustracija – polka (Alenka Miklavžin)
Seznam videoposnetkov:

Enota Ime ima ritem – glasba naših imen: Telefon (zasnova: Tadeja Mraz Novak, izvedba: Film Horizont Vrtačnik in drugi, d. n. o.)
Enota Moje telo – moje glasbilo:
Ritem telesa po Keithu Terryju – posamezno (zasnova: Tadeja Mraz Novak, izvedba: Film Horizont Vrtačnik in drugi, d. n. o.), Ritem telesa po Keithu Terryju – skupina (zasnova: Tadeja Mraz Novak, izvedba: Film Horizont Vrtačnik in drugi, d. n. o.), Barbatuques - Samba Lelê (povezava na: http://www.youtube.com/watch?v=_Tz7KROhuAw), Perpetuum Jazzile – Africa (povezava na: http://www.youtube.com/watch?v=yjbpwlqp5Qw), Keith Terry: Body Percussion Body Music (povezava na: http://www.youtube.com/watch?v=XMlSa_gWfmQ)
Enota Ritem je v meni:
Abraham 'ma sedem sinov - izvajanje različnih notnih vrednosti (zasnova: Tadeja Mraz Novak, izvedba: Film Horizont Vrtačnik in drugi, d. n. o.)
Enota Glasba nas druži:
Obwi sana z eno palico (zasnova: Tadeja Mraz Novak, izvedba: Film Horizont Vrtačnik in drugi, d. n. o.), Obwi sana z dvema palicama (zasnova: Tadeja Mraz Novak, izvedba: Film Horizont Vrtačnik in drugi, d. n. o.), Obwi sana – improvizacija v paru (zasnova: Tadeja Mraz Novak, izvedba: Film Horizont Vrtačnik in drugi, d. n. o.)
Enota Obisk glasbene šole:
Timpani: (Trobila in tolkala) (Videofon, d. o. o.), Posnetki različnih inštrumentov: (Trobila in tolkala, Trobila in pihala, Pihala, Brenkala, Godala, Glasbila s tipkami) (Videofon, d. o. o.)
Enota Opera:
Katherine Jenkins – Habanera (povezava na: http://www.youtube.com/watch?v=whyexXZFqh4), Branko Robinšak, Ludwig van Beethoven, 9. simfonija, tenorski solo (povezava na: http://www.youtube.com/watch?v=FHE4tlpbWs8)
Enota Glasba slikarka:
Professor Kliq - Telegraph (povezava na: http://www.youtube.com/watch?v=nVu3jgLSHhI)
Enota Tudi tišina je del glasbe:
Ustavi vlak (zasnova: Tadeja Mraz Novak, izvedba: Film Horizont Vrtačnik in drugi, d. n. o.)
Enota Glasbena oblika kanon:
Ritmični kanon - lastna glasbila (zasnova: Tadeja Mraz Novak, izvedba: Film Horizont Vrtačnik in drugi, d. n. o.), Ritmični kanon - ritmična glasbila (zasnova: Tadeja Mraz Novak, izvedba: Film Horizont Vrtačnik in drugi, d. n. o.)
Enota Glasbena oblika rondo:
Kodaly - Hary Janos Suites - Viennese Musical Clock (povezava na: http://www.youtube.com/watch?v=R0ws0tATJLg)
Enota Reciklirani orkester:
SToP - Lukovica 5 (povezava na: https://www.youtube.com/watch?v=bE2HezaCvS4), Stop – Zven kamna (povezava na: https://www.youtube.com/watch?v=HjhuFDg0mT4), Peter Kus – Džumbus (Kuskus, werk89), Peter Kus – Ponočnjaki (Lutkovno gledališče Maribor, Kuskus, werk89)
Enota Igre s toni:
Solmizacijski zlogi na telesu (zasnova: Tadeja Mraz Novak, izvedba: Film Horizont Vrtačnik in drugi, d. n. o.), Prikaz tonov z zvočnimi cevmi - boomwhackers (zasnova: Tadeja Mraz Novak, izvedba: Film Horizont Vrtačnik in drugi, d. n. o.)
Enota Slovensko ljudsko izročilo:
Ansambla Vedun in Trutamora Slovenica - Pravljični zvok pastirice z drumlico (povezava na: https://www.youtube.com/watch?v=FSVjLPABMtU&t=1s), Ljudska glasbila (Muzej narodne osvoboditve Maribor, delavnico izvaja Uroš Dokl, muzejski svetovalec, kustos pedagog)
Seznam animacij in simulacij:

Enota Igrajmo se orkester: Orkester (Luka Mis), Radovedni orkester (Digied, multimedijske in izobraževalne storitve, d. o. o.)
Enota Koncertni bonton: Orkester  (Luka Mis)
Enota Kje se v naši šoli skriva glasba?: Ustvarjalnica ritmov (Digied, multimedijske in izobraževalne storitve, d. o. o.)
Enota Igre s toni: Mavrična klaviatura (Digied, multimedijske in izobraževalne storitve, d. o. o.)
Seznam avdioposnetkov:

Enota Glasba me predstavi: Petra Brdnik Juhart: V krogu začnimo (Dreamart, d. o. o., poje: Neža Čadež, klavir: Boštjan Grabnar)
Enota Ritem je v meni: Slovenska ljudska: Čuk se je oženil (Dreamart, d. o. o., poje: Neža Čadež, klavir: Boštjan Grabnar), Slovenska ljudska: Rasla je jelka (Dreamart, d. o. o., poje: Neža Čadež, klavir: Boštjan Grabnar), Slovenska ljudska: Šmentana muha (Dreamart, d. o. o., poje: Neža Čadež, klavir: Boštjan Grabnar) Slovenska ljudska: Abraham 'ma sedem sinov (Dreamart, d. o. o., poje: Neža Čadež, klavir: Boštjan Grabnar), vsa glasbila postopoma (Tadeja Mraz Novak)
Enota Igrajmo se orkester: Sergej Prokofjev: Peter in volk, glasbena pravljica (pripovedovalec: Boris Ostan, Simfonični orkester RTV Slovenija, dirigent: David de Villiers ), odlomek, 2:08
Enota Glasba nas druži: Ljudska iz Gane: Obwi sana (Dreamart, d. o. o., poje: Neža Čadež, klavir: Boštjan Grabnar)
Enota Kje se v naši šoli skriva glasba?: Himna OŠ Nazarje (Katja Gruber, Mladinski zbor OŠ Nazarje) Himna OŠ Polje (Marjan Bunič), Himna OŠ Kašelj: Z roko v roki (Grega Arbiter, Damijan Lenče, Tadeja Mraz Novak), Ah, kako so grdi z mano (Jakob jež, Lojze Krakar, Studio Grabnar)
Enota Poklic glasbenika: Brigita Tornič Milharčič: Orkester (Dreamart, d. o. o., poje: Neža Čadež, klavir: Boštjan Grabnar), Janez Bitenc: Križ kraž (Studio Grabnar), Janez Bitenc: Muzikantska (Dreamart, d. o. o., poje: Neža Čadež, klavir: Boštjan Grabnar), Wolfgang Amadeus Mozart: Oh, kako je to hudo, variacija št. 5 (izvedba: Ingrid Haebler, klavir)
Enota Opera: Wolfgang Amadeus Mozart: Arija Kraljice noči iz opere Čarobna piščal (odlomek, 1:22) (izvedba: orkester Züriške opere, pevka: Edita Gruberova, dirigent: Nikolaus Harnoncourt), Wolfgang Amadeus Mozart: Duet Papagena in Papagene iz 2. dejanja opere Čarobna piščal (odlomek, 2:28) (izvedba: orkester Züriške opere, dirigent: Nikolaus Harnoncourt, bariton: Anton Scharinger, sopran: Edith Schmid), Joseph Haydn: Komm , holder Lenz!, zbor kmetov št. 2 iz oratorija Letni časi (odlomek, 1:26) (izvedba: The Monteverdi Choir, The English Baroque Soloists , dirigent: John E. Gardiner)
Enota Tudi tišina je del glasbe: Angleška ljudska: Ustavi vlak (priredba: Tadeja Mraz Novak) (Dreamart, d. o. o., poje: Neža Čadež, klavir: Boštjan Grabnar)
Enota Glasbena oblika kanon: Johann Pachelbel: Kánon (odlomek, 3:55) (izvedba: orkester Festival Strings Lucerne, dirigent: Rudolf Baumgartner), Neznani avtor: Super smešni kanon (Dreamart, d. o. o., poje: Neža Čadež, klavir: Boštjan Grabnar), Ljudska: Marko skače (Studio Grabnar)
Enota Glasbena oblika rondo: Zelenjavni rap (Dreamart, d. o. o., poje: Neža Čadež, klavir: Boštjan Grabnar)
Enota Igre s toni: Do-Re-Mi iz THE SOUND OF MUSIC, besedilo Oscar Hammerstein II, glasba Richard Rodgers, ©1959 Williamson Music Company c/o Concord Music Publishing, z dovoljenjem Hal Leonard Europe Ltd., (prevod: Dare Hering): Do re mi (Dreamart, d. o. o., poje: Neža Čadež, klavir: Boštjan Grabnar)
Enota Tempo in dinamika v glasbi – počasi, hitro, glasno, tiho: Anonimis: Čardaš (izvedba: Ferenc Sánta in njegov romski orkester), Lajež (clay73/www.istockphoto.com), Galopiranje (Yuri/www.istockphoto.com), Slovenska ljudska: Moj očka ima konjička dva (Dreamart, d. o. o., poje: Neža Čadež, klavir: Boštjan Grabnar)
Enota Slovensko ljudsko izročilo: Slovenska ljudska: Dekle je po vodo šla (priredba: Ciril Pregelj) (Dreamart, d. o. o., poje: Neža Čadež, klavir: Boštjan Grabnar), Slovenska ljudska: Potrkan ples (priredba: Matija Tomc) (Dreamart, d. o. o., poje: Neža Čadež, klavir: Boštjan Grabnar), Tadeja Mraz Novak: Godčevska (Studio Grabnar), Slovenska ljudska: Potrkan ples (priredba: Matija Tomc) (Dreamart, d. o. o., poje: Neža Čadež, klavir: Boštjan Grabnar)