Kolofon

Planet Radovednih pet – Slovenščina 4
Napredna oblika interaktivnega učnega gradiva z multimedijsko vsebino za slovenščino v 4. razredu osnovne šole
Avtorici vsebin, vzetih iz tiskanih gradiv:
Dragica Kapko, Simona Jan
Avtorici dodatnih nalog:
Dragica Kapko, Simona Jan
Ilustracije:
Matej de Cecco/Umer, Igor Šinkovec
Fotografije:
Shutterstock in drugi viri (seznam slikovnega gradiva spodaj)
Urednica serije Planet Radovednih pet:
mag. Mojca Urankar Počkaj
Urednica:
Andreja Ponikvar Jakša
Urednica za medpredmetno povezovanje:
Mira Kramarič
Urednica za elektronska gradiva:
Tatjana Kupljenik
Oblikovanje vmesnika in vsebine:
Kristina Prgomet
Priprava gradiv za interaktivno obliko:
Nina Bele
Računalniška obdelava:
Založba Rokus Klett, d. o. o.
Direktor produkcije:
Klemen Fedran
Izdala:
Založba Rokus Klett, d. o. o.
Za založbo:
Maruša Dejak
Izdaja:
Elektronska izdaja – različica 1.0
Ljubljana 2022
URL: https://www.planet.radovednih-pet.si

© Založba Rokus Klett, d. o. o. (2022). Vse pravice pridržane.

Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javno prikazovanje, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

Založba se je trudila poiskati vse lastnike avtorskih pravic. Če v katerem primeru lastnik ni naveden oziroma je naveden napačni lastnik, bomo to z veseljem uredili in popravili.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani COBISS.SI-ID 128848899
ISBN 978-961-292-346-4 (HTML)

Seznam slikovnega gradiva:
Poglavje Jaz, moja družina, družba:  družina (Monkey Business Images/Shutterstock)
Enota Učim se uporabljati tipkovnico: pisana ločila (Simone393/Shutterstock)
Enota Obrazec: fant na kolesu (Jacek Chabraszewski/Shutterstock); lego (AlesiaKan/Shutterstock)
Enota Pisanje velike in male začetnice: slon (Michael Potter11/Shutterstock)
Poglavje Pogovor je most med ljudmi: otroci (Sergey Novikov/Shutterstock)
Enota Pogovor: deček in deklica (EZ-Stock Studio/Shutterstock); lističi (SunnyGraph/Shutterstock)
Enota Moj prvi jezik: zastave (pathdoc/Shutterstock); deklica (Just dance/Shutterstock); otroka (Ground Picture/Shutterstock)
Enota Drugi jezik oz. jezik okolja in tuji jezik: šolarka (Lopolo/Shutterstock)
Poglavje Sporazumevamo se: presenečena deklica (fizkes/Shutterstock)
Enota Sporazumevanje: voditeljica (withGod/Shutterstock); kitarist (Phovoir/Shutterstock); mama in otroka (sirtravelalot/Shutterstock); ročno pranje (Alhovik/Shutterstock); temperatura (Alhovik/Shutterstock); likanje (Alhovik/Shutterstock); likanje ni dovoljeno (Alhovik/Shutterstock); kotalkanje (sahua/Shutterstock); fotografiranje (sahua/Shutterstock); hrana in pijača (sahua/Shutterstock); tuširanje (sahua/Shutterstock); pes (sahua/Shutterstock); prstna abeceda (Antonov Maxim/Shutterstock)
Enota Seznami: jagode (Coffeemill/Shutterstock); solata (GCapture/Shutterstock); juha (Billion Photos/Shutterstock); krompirček (GSDesign/Shutterstock)
Enota Besede nagajivke: meter (Lev Kropotov/Shutterstock); čevelj (adutt/Shutterstock); zvezek (Selyutina Olga/Shutterstock); ponev (KKulikov/Shutterstock); krt (Eric Isselee/Shutterstock); grb (grebeshkovmaxim/Shutterstock); srce (barbaliss/Shutterstock); prt (Maglara/Shutterstock); vrt (Artens/Shutterstock)
Enota Besede nagajivke z lj, nj in l: peteršilj (AmyLv/Shutterstock); konj (ulialine/Shutterstock); kegelj (montego/Shutterstock); čevelj (P A/Shutterstock); fotelj (LightField Studios/Shutterstock); škorenj (PRILL/Shutterstock)
Poglavje O ljudeh in živalih: deček z veverico (BlueOrange Studio/Shutterstock)
Enota Opis živali: jastreb (Carmine Arienzo/Shutterstock); kragulj (Bill Florence/Shutterstock); srna (Soru Epotok/Shutterstock); morski konjiček (Vojce/Shutterstock); srnjak (clarst5/Shutterstock); srna (Eric Isselee/Shutterstock); lisica (WildMedia/Shutterstock)
Enota Poved: odpadki (PhotoByToR/Shutterstock); morski lev (npavlov/Shutterstock)
Poglavje Ko odrastem, bom: veterinar (Tatyana Vyc/Shutterstock)
Enota Opis poklica: zalivalka (pelfophoto/Shutterstock); računalnik (ifong/Shutterstock); priboljški (photka/Shutterstock); nagobčnik (pirtuss/Shutterstock); ovratnica (karen roach/Shutterstock); oprsnica (Masarik/Shutterstock)
Enota Umetnostno in neumetnostno besedilo: vila (Atelier Sommerland/Shutterstock); voda (PaniYani/Shutterstock); potok (inavanhateren/Shutterstock); avtobus (cosmaa/Shutterstock)
Poglavje Prosim, hvala, oprosti: babica (fizkes/Shutterstock)
Enota Prošnja, zahvala in opravičilo: babica in vnukinja (Dragana Gordic/Shutterstock)
Enota Telefonski pogovor: dekle s telefonom (VaLiza/Shutterstock); SOS (arhiv Uprave RS za zaščito in reševanje); TOM telefon (arhiv Zveze prijateljev mladine Slovenije); policist (blueringmedia/Shutterstock)
Poglavje: Vsak dan je kaj novega: sani (evgenii mitroshin/Shutterstock)
Enota Novica: oče in sin (George Rudy/Shutterstock); piknik (Tatevik Bagdasaryan/Shutterstock)
Enota Opis življenja vrstnikov: plezalka (altanaka/Shutterstock)