Kolofon

Planet Radovednih pet – Družba 4
Napredna oblika interaktivnega učnega gradiva z multimedijsko vsebino za družbo v 4. razredu osnovne šole
Avtorici vsebin, vzetih iz tiskanih gradiv:
mag. Jelka Miranda Razpotnik, Helena Verdev
Avtorici dodatnih besedil:
mag. Jelka Miranda Razpotnik, Helena Verdev
Avtorici nalog:
Helena Verdev, Marjeta Raztresen
Avtorska zasnova animacij in interakrivnih elementov:
Helena Verdev
Ilustracije:
Matej de Cecco, Robert Solanović/Umer
Fotografije:
Shutterstock, iStockPhoto in drugi viri (seznam slikovnega gradiva spodaj)
Videoposnetki:
Videofon in drugi (natančen seznam spodaj)
Animacije in simulacije:
Luka Mis (natančen seznam spodaj) preveri
Urednica serije Planet Radovednih pet:
mag. Mojca Urankar Počkaj
Urednica:
mag. Jelka Miranda Razpotnik
Urednica za medpredmetno povezovanje:
Mira Kramarič
Urednica za elektronska gradiva:
Tatjana Kupljenik
Oblikovanje vmesnika in vsebine:
Kristina Prgomet
Priprava gradiv za interaktivno obliko:
Kristina Prgomet
Računalniška obdelava:
Založba Rokus Klett, d. o. o.
Direktor produkcije:
Klemen Fedran
Izdala:
Založba Rokus Klett, d. o. o.
Za založbo:
Maruša Dejak
Izdaja:
Elektronska izdaja – različica 1.0
Ljubljana 2022
URL: https://www.planet.radovednih-pet.si

© Založba Rokus Klett, d. o. o. (2022). Vse pravice pridržane.

Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javno prikazovanje, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

Založba se je trudila poiskati vse lastnike avtorskih pravic. Če v katerem primeru lastnik ni naveden oziroma je naveden napačni lastnik, bomo to z veseljem uredili in popravili.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani COBISS.SI-ID 128816899
ISBN 978-961-292-340-2 (HTML)

Seznam slikovnega gradiva:
Poglavje Jaz in moja družina: družina (Pressmaster/SHT)
Enota To sem jaz!: deklica s klobučkom (Tagwaran/SHT); galerija Predstava o sebi: otroci na travi (Rawpixel.com/SHT), otroci (Monkey Business Images/SHT), otroci v igri (Africa Studio/SHT), deklica bere knjigo (SeventyFour/SHT); deklica na gredi (Tima Miroshnichenko/P); galerija Imamo različne sposobnosti: Luka Dončić (Rokas Tenys/SHT), Tina Maze (Matej Družnik/DELO), Anže Kopitar (Roman Šipić/DELO), Serena Williams (Neale Cousland/SHT), Lionel Messi (Natursports/SHT), Peter Prevc (Matej Družnik/DELO); Oglej si in pojasni: otroci na stadionu (arhiv Plastike Skaza d. o. o.); naloga Imamo različne potrebe in želje: oskrba z vodo (Sadik Gulec/SHT), šotorsko naselje (arindambanerjee/SHT); Oglej si in pojasni: deklica na invalidskem vozičku z žensko (Goldsithney/SHT), otroci z baloni (BearFotos/SHT)
Enota Moja družina: mama in sin (Eduard Stelmakh/SHT); galerija Moja družina: starša z dojenčkom (Monkey Business Images/SHT), družina (oliveromg/SHT), rojstvo (Monkey Business Images/SHT), posvojitev (oliveromg/SHT), rejniške družine (AnikaNes/SHT); poroka (Pedro Gutierrez/SHT); galerija Spremembe v družini: dojenček z mamo (Ksenia Chernaya/P), otrok na travi (Jordan Rowland/U), poroka (sai rakesh/SHT); galerija Družine so različne: majhna družina (pio3/SHT), razširjena družina (Monkey Business Images/SHT), enostarševska družina (BlueOrange Studio/SHT), sestavljena družina (Werner Heiber/SHT); Oglej si in pojasni: družina igra domine (Monkey Business Images/SHT), družinsko kosilo (Drazen Zigic/SHT), mama in sin (Eduard Stelmakh/SHT)
Enota Življenje v družinah: otroci z mamo na vrtu (Oksana Kuzmina/SHT); galerija Zakaj potrebujemo družino?: družina (metamorworks/SHT), mama z otrokoma (LightField Studios/SHT), mama z otrokom na računalniku (Julia M Cameron/P), oče z otrokoma (Rawpixel.com/SHT), družina na sprehodu (Alberto Casetta/U), otrok na kolesu z očetom (Soloviova Liudmyla/SHT), mama in hči s psom (Josue Michel/U); galerija Vloge v družini: urejanje vrta (Kelly Sikkema/U), pomivanje posode (Pavel Danilyuk/P), pranje avtomobila (ANURAK PONGPATIMET/SHT), pospravljanje igrač (Cottonbro/P), pospravljanje stanovanja (Gustavo Fring/P); Oglej si in pojasni: plakat SOS telefon (arhiv Društva SOS), letak Slišite? (Ministrstvo za notranje zadeve, POLICIJA)
Poglavje Življenje v skupnosti: učenci (Norenko Andrey/SHT)
Enota Skupnost in pravila: učiteljica in učenci (BearFotos/SHT); galerija Pripadamo različnim skupnostim: kolesarjenje (nullplus/SHT), razred (Ground Picture/SHT), nogomet (matimix/SHT); naloga Pripadamo različnim skupnostim: družina (Nathan Dumlao/U), nogometaši (Natursports/SHT), razred (LStockStudio/SHT), otroci (Monkey Business Images/SHT); prometni znak (Claudio Divizia/SHT); galerija Pravila: nogometaši (Natursports/SHT), prometna nesreča (Monkey Business Images/SHT); naloga Nastopamo v različnih vlogah: učiteljica in učenka (Phovoir/SHT), družina (Kzenon/SHT); Oglej si in pojasni: kolesarji (rock-the-stock/SHT), odbojka (Sergey Novikov/SHT)
Enota Šolska skupnost: razred (LStockStudio/SHT); galerija Šolska skupnost 2: na pohodu (NITINAI THABTHONG/SHT), pevski zbor (SpeedKingz/SHT); galerija Šolska skupnost: OŠ Louisa Adamiča Grosuplje (OŠ Grosuplje), podružnica Osilnica OŠ Fara (arhiv Občine Osilnica), OŠ Kozje (Franc Grobelšek), OŠ Ljubečna (Helena Verdev), OŠ Trje (Helena Verdev); otroški parlament (Zveza prijateljev mladine Slovenije); Oglej si in pojasni: neupoštevanje šolskega reda (wavebreakmedia/SHT), upoštevanje šolskega reda (LStockStudio/SHT)
Enota Življenje v skupnosti: pobiranje odpadkov (David Pereiras/SHT); galerija Sodelovanje: peka piškotov (spass/SHT), skupno delo (Africa Studio/SHT), ekipa (patrimonio designs ltd/SHT), igranje šaha (Oleg Mikhaylov/SHT); nogomet (Ristovski Dragan/SHT); Oglej si in pojasni: pobiranje odpadkov (David Pereiras/SHT), skupno delanje domače naloge (Monkey Business Images/SHT)
Enota Človekove in otrokove pravice: dlani (shutterstock_2025372401); galerija Človekove pravice: neprimerna bivališča (saiko3p/SHT), barakarsko naselje (Richard Cavalleri/SHT), nepitna voda (Martchan/SHT), begunska taborišča (Paskee/SHT), slaba zdravstvena oskrba (Joseph Sohm/SHT); galerija Otrokove pravice: pravica do hrane in vode (BlueOrange Studio/SHT), različne rase (Ollyy/SHT), družina (dotshock/SHT), otroška delovna sila (Dhoxax/SHT), pravica do igre (gpointstudio/SHT), pravica do izobraževanja (Monkey Business Images/SHT), pravica do zaščite (pixabay/P), pravica do izražanja misli (Oksana Kuzmina/SHT), siljenje v snemanje (3445128471/SHT), pravica do zdravstvenega varstva (ESB Professional/SHT), neprimerno dotikanje (Luis Louro/SHT), deklica s posebnimi potrebami (Denis Kuvaev/SHT); Oglej si in pojasni: dekle iz Nepala (StanislavBeloglazov/SHT), deklici iz Zambije (africa924/SHT)
Enota Dolžnost in odgovornost do sebe in drugih: pomivanje posode (Rawpixel.com/SHT); zdravo prehanjevanje (Pixel-Shot/SHT); telovadba (SpeedKingz/SHT); Oglej si in pojasni: učenec s telefonom (Motortion Films/SHT), pomivanje posode (Rawpixel.com/SHT); trgovina z rabljenimi oblačili (sirtravelalot/SHT)
Enota O nasilju ne smemo molčati: ustrahovanje (Ollyy/SHT); bullying (Roman Bodnarchuk/SHT); galerija Nasilje: ustrahovanje (Ollyy/SHT), psihično nasilje (RimDream/SHT), fizično nasilje (CREATISTA/SHT), socialno nasilje (Monkey Business Images/SHT); varna točka (arhiv Unicefa); galerija Kako se upreti nasilju: letak POVEJ - Unicef (UNICEF Slovenija), varna točka (UNICEF Slovenija), TOM telefon (Zveza prijateljev mladine Slovenije)
Poglavje Domača pokrajina: Žužemberk (Uros Stepisnik/SHT)
Enota Orientirajmo se: aplikacija z zemljevidom (Antlii/SHT); galerija Orientirajmo se: kompas (Gino Santa Maria/SHT), navigacijska naprava (Pincasso/SHT), avtomobilska navigacija (Pincasso/SHT), pametni telefon (Antlii/SHT); kompas (Helena Verdev); kompas in zemljevid (Xseon/SHT); naloga Orientiranje s pomočjo kompasa: kompas (Fulop Zsolt/SHT); kompas levo zgoraj (Helena Verdev); kompas desno zgoraj (Helena Verdev); Oglej si in pojasni: kompas levo (Helena Verdev), kompas desno (Helena Verdev)
Enota Orientirajmo se s pomočjo naravnih pojavov: sence (Mojca Ilc Klun); dejavnost Orientacija s pomočjo naravnih pojavov: orientacija s pomočjo zvezve severnice (Robert Solanović/RS); Oglej si in pojasni: sence (Mojca Ilc Klun)
Enota Od skice do načrta: načrt Ljubljane (Kartografija); smerokazi v naravi (unununius photo/SHT); markacija (24K-Production/SHT); smerokazi v mestu (brunocoelho/SHT); skica (Jakob Ojsteršek) načrt Ljubljane (Kartografija); tloris (Jelovica hiše), lesena montažna hiša Jelovica (Jelovica hiše); galerija Od skice do načrta: tloris kunca (Vishnevskiy Vasily/SHT), tloris mesta (Mariusz Szczygiel/SHT), tloris (Jelovica hiše), zemljevid mesta Koper (Geodetski inštitut Slovenije, Jamova cesta 2, Ljubljana), zemljevid Iga (Geodetski inštitut Slovenije)
Enota Merilo: avto (Yuri Schmidt/SHT); zajček (Žan Glavnik/arhiv Založbe Rokus Klett); pikapolonica (irin-k/SHT); Merilo (Videofon, d.o.o.); Oglej si in pojasni: avto (Yuri Schmidt/SHT)
Enota Od fotografije do zemljevida: zemljevid Celja (Podatki: Google, © 2022); prometno omrežje Slovenije (Sašo Stefanovski); letalski posnetek obalnega mesta (Geodetski inštitut Slovenije, Jamova cesta 2, Ljubljana); zemljevid obalnega mesta (Geodetski inštitut Slovenije, Jamova cesta 2, Ljubljana); galerija Od fotografije do zemljevida: zemljevid mesta Koper (Geodetski inštitut Slovenije, Jamova cesta 2, Ljubljana), avtokarta (Helena Verdev), globus (mvp23/SHT), planinski zemljevid (Morozov67/SHT); dejavnost Od fotografije do zemljevida: letalski posnetek obalnega mesta (Geodetski inštitut Slovenije, Jamova cesta 2, Ljubljana); zemljevid obalnega mesta (Geodetski inštitut Slovenije, Jamova cesta 2, Ljubljana); Oglej si in pojasni: satelitski posnetek Celja (Podatki: Google, © 2022, CNES / Astrium, Maxar Technologies), zemljevid Celja (Podatki: Google, © 2022)
Enota Zemljevid: zemljevid količine padavin (Sašo Stefanovski); zemljevid gostote poselitve (Sašo Stefanovski); zemljevid količine padavin (Sašo Stefanovski); zemljevid Maribora (Geodetski inštitut Slovenije, Jamova cesta 2, Ljubljana); naloga Zemljevid: zemljevid Maribora (Geodetski inštitut Slovenije, Jamova cesta 2, Ljubljana); Oglej si in pojasni: zemljevid Maribora (Geodetski inštitut Slovenije, Jamova cesta 2, Ljubljana)
Enota Moja domača pokrajina: Škofjeloško hribovje (Vesna Kriznar/SHT); galerija Pokrajine so različne: Alpe (Lukasz Miegoc/SHT), Gorenjska (Matic Stojs Lomovsek/SHT), Tolminsko hribovje (Photo Volcano/SHT), Strunjanski klif (Matic Stojs Lomovsek/SHT), naselje pod Šmarno goro (Xseon/SHT); galerija Slovenske pokrajine: slap Savica (Matic Stojs Lomovsek/SHT), Cerkniško jezero (Yure/SHT), Ljubljansko barje (Bizi88/SHT), Rakov Škocjan (Samo Trebizan/SHT), rjavi medved (MedstockPhotos/SHT), volk (Iztok Tomažič); Oglej si in pojasni: Cerkniško polje (Stepo Dinaricus/SHT), Vršič (Michal 11/SHT), Škofjeloško hribovje (Vesna Kriznar/SHT), Strunjanski klif (Piotr Pawelczyk/SHT), Haloze (daniturphoto/SHT)
Enota Izoblikovanost površja: gorovje (LSphotos91/SHT); obala (meunierd/SHT); Oglej si in pojasni, površje: zemljevid Maribora (Geodetski inštitut Slovenije, Jamova cesta 2, Ljubljana), Triglav (Vaclav Volrab/SHT); galerija Relief: dolina (Mario Savoia/SHT), nižina (Matthew Dixon/SHT), gorovje (LSphotos91/SHT), hribovje (Photo Volcano/SHT), gričevje (Andreja Donko/SHT); Oglej si in pojasni, relief: Laško (Simon Bozic/SHT), gorovje (LSphotos91/SHT)
Enota Del pokrajine smo tudi mi: Ptujski grad (Aleksandr Medvedkov/SHT); galerija Spreminjanje pokrajine: kamnolom Velika Pirešica (Helena Verdev), kop v ZDA (YegoroV/SHT), gradbišče (nodff/SHT), gradnja mostov (kulikovv/SHT), posekana drevesa ( Dr Morley Read/SHT); Oglej si in pojasni: Piran (Creative bee Maja/SHT), Ptujski grad (Aleksandr Medvedkov/SHT)
Enota Moj domači kraj: Ljubljana (Matej Kastelic/SHT); Ljubečna (Helena Verdev); galerija Prebivalci kraja sodelujemo: soseska (sn0wball1/SHT), kolesarjenje v parku (Jacek Chabraszewski/SHT), gibalno ovirana oseba (riopatuca/SHT); zemljevid občin (Sašo Stefanovski); galerija Občina 1: Vrhpolje na Krasu (Xseon/SHT), Drežnica (Xseon/SHT), samotna kmetija (Tomo Jesenicnik/SHT), Sorica (Ian O'Hanlon/SHT), Ritoznoj (Andreja Donko); galerija Občina 2: Ljubljana (Bizi88/SHT), Maribor (joyfull/SHT), Celje (Matic Stojs Lomovsek/SHT), Kropa (Marco Saracco/SHT), Nova Gorica (sn0wball1/SHT), Solkan (sn0wball1/SHT), Kojsko (sn0wball1/SHT), Izola (Matic Stojs Lomovsek/SHT), Ptuj (Zbynek Jirousek/SHT); galerija Občina 3: Ljubljana (Scott Wong/SHT), Hodoš (www.prekmurje.si), Podčetrtek (TIC Podčetrtek); Oglej si in pojasni: Ljubečna (Helena Verdev)
Enota Izbirna vsebina – Vas in mesto nekoč in danes: vas nekoč (Everett Collection/SHT)
Enota Znam: Ljubljana (nomadicnava/SHT)
Poglavje Dejavnosti: roboti (arhiv Revoz)
Enota Gospodarske dejavnosti: trgovina (Helena Verdev); galerija Potrebujemo različne gospodarske dejavnosti: njiva (Flaviya/SHT), izdelava sladoledov (RossHelen/SHT), trgovina (Vipavlenkoff/SHT), poštar (Lisa F. Young/SHT), vrtec (spass/SHT), knjižnica (mattomedia KG/SHT); Oglej si in pojasni: učiteljica (ESB Professional/SHT), pristanišče (saha_stozhko/SHT), kamnolom (Helena Verdev); galerija Vrste dejavnosti: deklica s puloverjem (Robert Solanović/RS), striženje ovce (Robert Solanović/RS), prevoz volne (Robert Solanović/RS), tovarna puloverjev (Robert Solanović/RS), prevoz puloverjev (Robert Solanović/RS), trgovina (Robert Solanović/RS)
Enota Gospodarske dejavnosti, ki izkoriščajo naravne vire: čolni (Mauro Carli/SHT); gozd (Alexandra Lande/SHT); čolni (Mauro Carli/SHT); premogovnik (Miran Beškovnik/Arhiv premogovnika Velenje); galerija Gozdarstvo: lesena čolna (Michele Alfieri/SHT), mlinsko kolo (Jaka Zvan/SHT), vrata (Eric Fahrner/SHT), igrače (Salvatore Chiariello/SHT), barvice (Ivonne Wierink/SHT), ograje in mostovi (Pablo Debat/SHT), ogrevanje (Virunja/SHT), strešna kritina (Andreja Donko/SHT); galerija Rudarstvo: notranjost rudnika Velenje (arhiv Premogovnika Velenje), kamnolom (Helena Verdev), dnevni kop (RobSt/SHT), rudnik Idrija (Jani Peternelj), rudnik Mežica (Tomo Jeseničnik); polja (Matjaz Preseren/SHT); krave (Viktoria Bakina/SHT); sadovnjak (Tjasa Janovljak/SHT); vinograd (PIXEL to the PEOPLE/SHT); galerija Kmetijstvo: poljedelstvo (Ziga Cetrtic/SHT), živinoreja (Visionsi/SHT), hmeljarstvo (Tomo Jesenicnik/SHT)
Enota Od obrti do industrije: peka piškotov (Dusan Petkovic/SHT); suha roba (Matevž Petrovič); čevljar (Dean Drobot/SHT); galerija Obrt: lončarstvo (Razvan Stroie/SHT), tkalstvo (Maljalen/SHT), opekarstvo (Helena Verdev), suha roba (SI-Ziga); delavki (Arhiv Hisense); sok Fructal (Arhiv Fructala); galerija Industrija 1: tekstilna industrija (Kzenon/SHT), lesna industrija (symbiot/SHT), prehrambena industrija (BGStock72/SHT), avtomobilska industrija (arhiv Revoza, d. d.); galerija Industrija 2: čokolada v ovitku (Preto Perola/SHT), kakavovec (Robert Solanović/RS), kakavova zrna (Robert Solanović/RS), tovarna čokolade (Robert Solanović/RS), čokolada (Robert Solanović/RS); Oglej si in pojasni: tovarna telefonov (Gorodenkoff/SHT), peka piškotov (Dusan Petkovic/SHT)
Enota Storitvene dejavnosti: inženir (Gorodenkoff/SHT); galerija Storitvene dejavnosti 1: avtobus (S.Candide/SHT), knjižnica (stockvideofactory/SHT), pošta (meunierd/SHT); galerija Storitvene dejavnosti 2: komunalno podjetje (Dmitry Kalinovsky/SHT), elektro podjetje (SARIN KUNTHONG/SHT), telekomunikacije (Gary Whitton/SHT), frizerski salon (Gemenacom/SHT), avtomehanična delavnica (antoniodiaz/SHT); odvoz smeti (Roman Babakin/SHT); Oglej si in pojasni: inženir (Gorodenkoff/SHT), šivilje (AdaCo/SHT)
Enota Promet: vlak (Anze Furlan/SHT); galerija Promet: cestni promet (ArtisticPhoto/SHT), izpušni plini avtomobilov (ssuaphotos/SHT), železniški promet (Aigars Reinholds/SHT), vodni promet (natuska/SHT), tovorna ladja (Nickolay Khoroshkov/SHT), Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (Jure Mežnaršič); avtocesta (bellena/SHT); vlak (Anze Furlan/SHT); ladja (Cortyn/SHT); letalo (Kurt Trattner/SHT); galerija Prometna sredstva: viadukt Črni Kal (Yure/SHT), železniška postaja (Maxim Blinkov/SHT), pristanišče Luka Koper (Jaka Jeraša), Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (Jure Mežnaršič); Oglej si in pojasni: viadukt (Falajfl/SHT), parkirišče (Sergiy Palamarchuk/SHT)
Enota Moja pot v šolo: otrok na prehodu (Ground Picture/SHT); galerija Moja pot v šolo: oče z otrokoma (Monkey Business Images/SHT), otroka (Sandra Gligorijevic/SHT), kolesarjenje ponoči (dolomite-summits/SHT), otrok na prehodu za pešce (Helena Verdev), otroci kolesarji (Sergey Novikov/SHT), družina na kolesih (Peter Bernik/SHT), vožnja v avtu (kurhan/SHT); Oglej si in pojasni: otroka na skirojih (Irina Wilhauk/SHT), otrok na prehodu (Ground Picture/SHT); kolesarji (joyfull/SHT)
Enota Za naravo smo odgovorni vsi: dimnik (matej_z/SHT); cesta (Flystock/SHT); galerija Za naravo smo odgovorni vsi: smetišče (Huguette Roe/SHT), kmetijstvo (Federico Rostagno/SHT), promet (ssuaphotos/SHT), tovarne (Kodda/SHT), rudnik (VanderWolf Images/SHT), gospodinjstvo (Camilo Torres/SHT), črno odlagališče odpadkov (eMPe/SHT); letak zbiranje starega papirja (arhiv Simbia); galerija Recikliranje: papir (seiseis/SHT), ekološki otok (Helena Verdev), steklena embalaža (sirtravelalot/SHT), gospodinjski aparati (Mr Doomits/SHT); Oglej si pojasni: zabojnika za steklo in papir (Helena Verdev), zabojniki za embalažo, papir in preostanek odpadkov (Omri Eliyahu/SHT)
Poglavje Preteklost živi z nami: Ptuj (hbpro/SHT)
Enota Preteklost in njeni sledovi: grad (Radu Cadar/SHT); galerija Preteklost 1: prvi avtomobil (Philip Lange/SHT), star avtomobil (Everett Collection/SHT), električni avtomobil (hans engbers/SHT); galerija Preteklost 2: prvi računalniki (Everett Collectionw/SHT), prvi osebni računalnik (Marc Dietrich/SHT), tablični računalnik (Evgeny Atamanenko/SHT); Oglej si in pojasni: dvokolesni voz (Igor Rehar/Muzej in galerije mesta Ljubljane), bojni voz (Farawys/SHT), plug s kolesi (Victoria & Albert Museum, London, UK/BAL), bicikel (AFOTOSHOP/SHT), prvi avtomobil (Interfoto Alamy/DI), sodobni avtomobil (Aleksei Potov/SHT); piščal (Tomaž Lauko/Narodni muzej Slovenije); galerija Ostanki ali sledovi: piščal (Tomaž Lauko/Narodni muzej Slovenije), Partenon (ivan bastien/SHT), orodje (Vaclav Mach/SHT), orožje (James Steidl/SHT), posoda (ermess/SHT), knjige (Zhukov Oleg/SHT); galerija Kje hranimo ostanke preteklosti: muzej (Vereshchagin Dmitry/SHT), arhiv (Fiorentini Massimo/SHT), knjižnica (JGA/SHT), galerija (Anton_Ivanov/SHT), teren (Meinzahn/GI); naloga Ostanki ali sledovi: oljenka (Tomaž Lauko/Gorenjski muzej Kranj), soline (bepsy/SHT), muzej (Vereshchagin Dmitry/SHT), prvi avtomobil (Michael Kaercher/SHT), prvi Applov računalnik (Alexander Kirch/SHT), piščal (Tomaž Lauko/Narodni muzej Slovenije), puščice (Tomaž Lauko/Gorenjski muzej Kranj), novci (GoodWin777/SHT)
Enota Naravna in kulturna dediščina: Tartinijev trg v Piranu (Andrij Vatsyk/SHT); galerija Naravna dediščina: Škocjanske jame (Xseon/SHT), volk (Bildagentur Zoonar GmbH/SHT); naloga Naravna dediščina: volk (Bildagentur Zoonar GmbH/SHT), Škocjanske jame (Xseon/SHT), grad Mokrice (Ahmet27/SHT), suha roba (Lerner Vadim/SHT), kozolec (arhiv ZRK), cerkev (ssputnik/SHT), potica (Tjasa Razinger/SHT), čipkarstvo (Anna Kepa/SHT), knežji kamen (Matej Družnik/Fotodokumentacija Dela d.d.), medved (Henk Bogaard/SHT), Aljažev stolp (Xseon/SHT), Emonec (Tomaž Lauko/Fototeka Narodnega muzeja Slovenije), prekmurska gibanica (YesPhotographers/SHT), planike (photolike/SHT); Aljažev stolp (Xseon/SHT); galerija Kulturna dediščina 2: Tartinijev trg v Piranu (Andrij Vatsyk/SHT), grad (Happy Moments/SHT), cerkev (Natalia Mikhaylina/SHT), čipkarstvo (ktkusmtku/SHT), ljudski plesi (arhiv Folklornega društva Kres), potica (Pro Photocare/SHT); galerija Kulturna dediščina 1: Prešernov spomenik (JRP Studio/SHT), ljudski plesi (Maljalen/SHT), cerkev v Bohinju (Marco Saracco/SHT), prekmurska gibanica (Maljalen/SHT), grad Snežnik (Ivan Kebe photography/SHT), kozolci (Tomo Jesenicnik/SHT), mestno jedro Radovljice (Michele Alfieri/SHT), kurenti (Xseon/SHT), hiša s slamnato kritino (Fineart1/SHT), Sečoveljske soline (bepsy/SHT)
Enota Način življenja danes in nekoč: družina nekoč (Sunny Celeste/Alamy); reševalci (Gorodenkoff/SHT); galerija Praznik: rojstni dan (Pressmaster/SHT), praznovanje dneva državnosti (Blaž Samec/DELO); otroka z bučami (Pressmaster/SHT); božič (Pavel Kosek/SHT); novo leto (Africa Studio/SHT); Oglej si in pojasni: pisanice (arhiv Založbe Rokus Klett), rojstni dan (Pressmaster/SHT), kurenti (Ivan Smuk/SHT); galerija Šege in navede: poroka (Michael Zysman/SHT), praznovanje božiča (Corepics VOF), jurjevanje (TIC Bela krajina), kurent (Denis Rozan), sinički (EtiAmmos/SHT), dan mrtvih (Jaroslaw Grudzinski/SHT), formula 1 (Lawrence Wee/SHT); naloga Šege in navade: pust (Ivan Smuk/SHT), Miklavž (FooTToo/SHT), kresovanje (Jože Suhadolnik/Fotodokumentacija Dela), rojstni dan (Pressmaster/SHT), pisanice (arhiv ZRK), jurjevanje (Igor Modic/Fotodokumentacija Dela), novo leto (Africa Studio/SHT), božič (Pavel Kosek/SHT)
Enota Otroštvo in šola nekoč in danes: deček za računalnikom (Juliya Shangarey/SHT); prve človeške skupnosti (Esteban De Armas/SHT); časi Grkov in Rimljanov (BlackMac/SHT); otroci pri igri (Dziorek Rafal/SHT); tovarna (Everett Collection/SHT); deček (Juliya Shangarey/SHT)
Enota Promet nekoč in danes: letališče (Thiago B Trevisan/SHT); gradnja piramid (Dorling Kindersley/GI); živali prenašajo tovor (Lanmas/Alamy); stara lokomotiva (Alessandro Laporta/SHT); prvi avtomobil (Hein Nouwens/SHT); prvo letalo (jennyt/SHT); letališče (Thiago B Trevisan/SHT)
Seznam videoposnetkov:
Poglavje To sem jaz!: Sposobnosti (Videofon, d.o.o.)
Poglavje Moja družina: Infodrom: Teden družine (TVInfodrom/YT)
Poglavje Življenje v družinah: Nasilje v družini – skrivnost, ki ne sme ostati skrita (Slovenska policija/YT)
Poglavje Skupnost in pravila: Bonton (Videofon, d.o.o.); Primerno vedenje na prireditvah (Baraka studio)
Poglavje Življenje v skupnosti: Infodrom: Predsodki (TVInfodrom/YT)
Poglavje Človekove in otrokove pravice: Otrokove pravice (Videofon, d.o.o.)
Poglavje O nasilju ne smemo molčati: Prijateljstvo na preizkušnji - dijaki in dijakinje SZŠ Celje /// Natečaj Reci ne nasilju (ISA Insitut/YT); Spletno nadlegovanje ni zabavno. Ustavimo ga! (Safe.si/YT)
Poglavje Orientirajmo se: Kompas (Videofon, d.o.o.)
Poglavje Orientirajmo se s pomočjo naravnih pojavov: Orientacija s pomočjo naravnih pojavov (Videofon, d.o.o.)
Poglavje Od skice do načrta: Od skice do načrta (Videofon, d.o.o.)
Poglavje Zemljevid: Zemljevid (Videofon, d.o.o.)
Poglavje Moja domača pokrajina: animacija Naravni pojavi (Robert Solanović/RS); Naravni pojavi (Videofon, d.o.o.)
Poglavje Moj domači kraj: Kje živimo (Videofon, d.o.o.); Infodrom: Naloge župana in svetnikov (TVInfodrom/YT)
Poglavje Od obrti do industrije: Obrt in industrija (Videofon, d.o.o.)
Poglavje Promet: Promet (Videofon, d.o.o.)
Poglavje Moja pot v šolo: Varno v prometu (Videofon, d.o.o.)
Poglavje Za naravo smo odgovorni vsi: Kam gredo odpadki? (Videofon, d.o.o.)
Poglavje Preteklost in njeni sledovi: Izum in razvoj koles (AnimaLab); Infodrom: Otroška poročevalka Inja na arheološkem najdišču (TVInfodrom/YT)
Poglavje Naravna in kulturna dediščina: Kulturna dediščina (Videofon, d.o.o.)
Poglavje Način življenja danes in nekoč: Infodrom: Kurenti (TVInfodrom/YT); Infodrom: Gregorjevo (TVInfodrom/YT)
Seznam animacij in simulacij:
Poglavje Zemljevid: Zemljevid (ZRK)
Poglavje Moja domača pokrajina: Naravni pojavi (Robert Solanović/RS)
Poglavje Izoblikovanost površja: Relief (ZRK; Nanos (Matevž Lenarčič), Village and fields under the Smarna gora mountain, Slovenia (Xseon/SHT), Landscape Slovenia (Przemyslaw Wasilewski/SHT), Winter in mountains. (goodcat /SHT), Sava valley near Jesenice (Cortyn /SHT), Šmarna gora (Franci Medved))
Poglavje Del pokrajine smo tudi mi: Del pokrajine smo tudi mi (Robert Solanović/Umer d.o.o.)
Poglavje Izbirna vsebina – Vas in mesto nekoč in danes: Vas in mesto nekoč in danes (ZRK; kolišče na Ljubljanskem barju (predloga Anton Velušček, risba Igor Rehar), Emona (Igor Rehar/za MGML), srednjeveška ulica v Kopru (Gerardo Borbolla/SHT), Šanghaj (chungking/SHT), industrijsko mesto (duncan 1890/ISP))
Poglavje Za naravo smo odgovorni vsi: Kdaj se razgradi (Robert Solanović)

Seznam kratic in okrajšav
GI: Getty Images, SHT: ShutterStock, P: Pexels, U: Unsplash, YT: youtube, ZRK: Založba Rokus Klett