Kolofon

Mag. Jelka Miranda Razpotnik, mag. Helena Mešnjak, Nina Zupan

POTOVANJE SKOZI ČAS
Učbenik za zgodovino za srednje strokovno in poklicno tehniško izobraževanje

Urednica: mag. Jelka Miranda Razpotnik
Strokovni pregled: mag. Marjeta Šifrer, dr. Verena Perko, dr. Vanja Kočevar, dr. Luka Vidmar, ddr. Igor Grdina, dr. Renato Podbersič, dr. Zdenko Čepič, mag. Bernadetta Horvath, Petra Klima
Zemljevidi: Monde Neuf, d. o. o.
Ilustracije: Marina Gabor, Jaka Vukotić/Umer d. o. o. 
Slikovno gradivo: Shutterstock et al.
Jezikovni pregled: Mateja Samastur
Prenos v digitalno obliko: Jon Košir 

Direktor produkcije: Klemen Fedran
Izdala in založila: Založba Rokus Klett, d. o. o.
Za založbo: Maruša Kmet

Izdaja 1.0 
Ljubljana, 2023