Potovanje skozi čas: učbenik za dijake 

učbenik za zgodovino za srednje tehniško/strokovno in poklicno tehniško izobraževanje 
 1. Zgodovina je .. kaj že?

  Kako vemo, kaj se je dogajalo v preteklosti?

  Kaj raziskuje zgodovina?
  Zakaj je pomembno poznavanje zgodovine?
  Zakaj so pomembni zgodovinski viri?
  Kako razdelimo zgodovino človeštva?

 2. Zgodnje visoke kulture in antični svet

  Kateri dosežki prvih civilizacij in antičnega sveta še danes vplivajo na naše življenje?

  Kje so nastale prve civilizacije in kateri so bili njihovi dosežki?
  Kako je stara Grčija povezana z današnjo demokracijo in evropsko kulturo?
  Kako se je rimska država razvila v mogočen imperij?
  Kateri so bili dosežki rimske civilizacije?
  Katere so bile značilnosti slovenskega prostora v času prazgodovine, prvih civilizacij in antičnega sveta?

 3. Evropa v srednjem veku

  Kako se je s srednjim vekom spremenila podoba Evrope?

  Kako je preseljevanje ljudstev vplivalo na Evropo?
  Katera država je bila naslednica Rimskega cesarstva?
  Kako je fevdalizem oblikoval novo evropsko družbo?
  Kako se je življenje plemičev razlikovalo od življenja kmetov?
  Kakšen je bil v srednjem veku pomen samostanov?
  Kako so mesta spremenila srednjeveško gospodarstvo in družbo?
  Katere kulturne spomenike je zapustil srednji vek?
  Kakšno je bilo dogajanje v srednjem veku v slovenskem prostoru?

 4. Evropa v novem veku: od 15. do 18. stoletja

  Kako se je v novem veku spremenil pogled na svet?

  Kako so geografska odkritja vplivala na Evropo in Novi svet?
  Kako je humanizem spremenil evropski pogled na svet?
  Zakaj je bila reformacija prelomen dogodek v evropski in slovenski zgodovini?
  Kako so turški vpadi zaznamovali slovenski prostor?
  Kako je Ludvik XIV. vodil Francijo?
  Zakaj je razsvetljenstvo postalo 'luč razuma'?
  Zakaj so bile reforme Marije Terezije in Jožefa II. pomembne za slovenske dežele?
  Kako je industrijska revolucija spremenila proizvodnjo?
  Kako so razsvetljenske ideje vplivala na nastanek ZDA?
  Kako je bila francoska revolucija povezana z razsvetljenskimi idejami?
  Kako je Napoleon zavladal Evropi?

 5. Svet in Evropa v 19. stoletju

  Kako so politične spremembe in industrializacija v 19. stoletju spremenile Evropo in svet?

  Kako je dunajski kongres preuredil Evropo?
  Kako so revolucionarni dogodki leta 1848 nakazali novo dobo?
  Kakšni so bili začetki slovenskega narodnega gibanja?
  Zakaj je leto 1848 pomembno v slovenski zgodovini?
  Kako uspešna so bila nacionalna gibanja v Evropi v drugi polovici 19. stoletja?
  Kako je na slovensko narodno gibanje vplivala uvedba političnih svoboščin v Avstro-Ogrski?
  Kakšen je bil položaj slovenskega naroda na prehodu v 20. stoletje?
  Kako je industrijska revolucija vplivala na slovenske dežele?

 6. Svet in Evropa v 20. stoletju

  Kako so Slovenci v 20. stoletju izkoristili priložnosti za narodni razvoj?