Kolofon

IzziRokus
Skrivnosti števil in oblik 7
Interaktivno gradivo za matematiko v 7. razredu

Avtorstvo:
Besedilo, vzeto iz samostojnega delovnega zvezka Skrivnosti števil in oblik 7: Tanja Končan, Vilma Moderc, Rozalija Strojan
Opisi poglavij in učni cilji: Tanja Končan, Vilma Moderc, Rozalija Strojan

 

Fotografije: Shutterstock in drugi viri (podroben seznam fotografij je objavljen spodaj)
Videoposnetki: Pika Klopčar, Manca Lipovec
Interaktivnin gradniki narejeni z GeoGebro [www.geogebra.org]: Darja Čermelj, Pika Klopčar, Gregor Pavlič

Urednik: dr. Kristina Leskovar
Uredniški pregled: Simona Knez
Strokovni pregled: Tone Rozman, Saša Žagar, Pika Klopčar


Direktor produkcije: Klemen Fedran
Izdala: Založba Rokus Klett, d. o. o.
Za založbo: Maruša Dejak

Elektronska izdaja različica 1.0
Ljubljana 2021
URL: https://www.izzirokus.si
Cena: 12,00 EUR

© Založba Rokus Klett, d. o. o. (2021). Vse pravice pridržane.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 76403459
ISBN 978-961-292-143-9 (HTML)

Seznam slikovnega gradiva

Naslovnica: Ulomki (Chalermpon Poungpeth/Shutterstock)
1: Števila (Sashkin/Shutterstock)
1.1: Otroci (Monkey Business Images/Shutterstock)
1.2: Dolgočasje pri pouku (Pixel-Shot/Shutterstock)
1.3: Rojstni dan (Poznyakov/Shutterstock)
1.4: Knjižnica (jakkaje879/Shutterstock)
1.5: Babica (wavebreakmedia/Shutterstock)
1.6: Šolske potrebščine (ShutterStockStudio/Shutterstock)
2: Ulomki in jabolka (Chekyravaa/Shutterstock)
2.1: Risanje s kredo (Shchus/Shutterstock)
2.2: Prepognjen papir (Aleksey Belorukov/Shutterstock)
2.3: Zasnežena pokrajina (Creative Travel Projects/Shutterstock)
2.4: Pica (Liaurinko /Shutterstock)
2.5: Dekle z denarjem (Dobo Kristian/Shutterstock)
2.6: Razglednice (REDPIXEL.PL/Shutterstock)
2.7: Računanje na tablo (Sharomka/Shutterstock)
2.8: Jagode in borovnice (Kate Danenova/Shutterstock)
2.9: Skupina najstnikov (Africa Studio/Shutterstock)
3: Ulomki (Chalermpon Poungpeth/Shutterstock)
3.1: Tek (Jacek Chabraszewski/Shutterstock)
3.2: Kamni in skale (Cortyn/Shutterstock)
3.3: Domača naloga (Slatan/Shutterstock)
3.4: Čokolada (Shulevskyy Volodymyr/Shutterstock)
3.5: Kruh (ShadeDesign/Shutterstock)
3.6: Čokolada (Shulevskyy Volodymyr/Shutterstock)
3.7: Rezanje papirja (Kletr/Shutterstock)
3.8: Deli kroga (Elena Hramova/Shutterstock)
3.9: Ozimnica (Ivaschenko Roman/Shutterstock)
3.10: Vlak (Martyn Jandula/Shutterstock)
3.11: Žepno računalo (Janthiwa Sutthiboriban/Shutterstock)
4: Tehtnica (J. Zhuk/Shutterstock)
4.1: Kvader (JK/SŠIO 7)
4.2: Kolo (Gorynvd/Shutterstock)
4.3: Kovanci (Lang Bart/Shutterstock)
5: Odstotki (Monster Ztudio/Shutterstock)
5.1: Bolan fant (Ljupco Smokovski/Shutterstock)
5.2: Fižol (Danylo Samiylenko/Shutterstock)
5.3: Učilnica (Syda Productions/Shutterstock)
5.4: Kros (Lapina/Shutterstock)
6: Zaporedje (Antonia Giroux/Shutterstock)
6.1: Opazovanje (Pressmaster/Shutterstock)
6.2: Zapisovanje (Chalabala/Shutterstock)
7: Simetrije (olpo/Shutterstock)
7.1: Niz modelov (JK/SŠIO 7)
7.2: Deteljice (WindNight/Shutterstock)
7.3: Bled (Fesus Robert/Shutterstock)
7.4: Abu Dhabi (Dan Tiego/Shutterstock)
7.5: Karte (Jan H Andersen/Shutterstock)
7.6: Renault (Hadrian/Shutterstock)
7.7: Fant s fotoaparatom (FarukPhotography/Shutterstock)
7.8: Vrtež (JK/SŠIO 7)
7.9: Simetrala daljice (Withawit/Shutterstock)
7.10: Risanje kota (Fabio Principe/Shutterstock)
7.11: S šestilom (MAEADV/Shutterstock)
7.12: Prepogibanje papirja (Tikhonova Yana/Shutterstock)
7.13: Grabljenje (GreenCam1/Shutterstock)
7.14: Blago (daseaford/Shutterstock)
8: Trikotniki (Vagengeim/Shutterstock)
8.1: Na vrtu (Nowaczyk/Shutterstock)
8.2: Rezanje trikotnika (Oksana Klymenko/Shutterstock)
8.3: Prometni znak (Serov Aleksei/Shutterstock)
8.4: Hoja (rbkomar/Shutterstock)
8.5: Tri prijateljice (sirtravelalot/Shutterstock)
8.6: Ribnik (mariokinhed/Shutterstock)
8.7: Težišče (JK/SŠIO 7)
9: Štirikotniki (emrekrbc/Shutterstock)
9.1: Povezane točke (Morphart Creation/Shutterstock)
9.2: Narisan štirikotnik (JK/SŠIO 7)
9.3: Risanje s trikotnikom (WDnet Creation/Shutterstock)
9.4: Rezanje kota (vejaa/Shutterstock)
9.5:  Rezanje traku (leungchopan/Shutterstock)
9.6: Vzorec (Conchi Martinez/Shutterstock)
9.7: Leteči zmaj (Diane Diederich/Shutterstock)
9.8: Barvno dvorišče (Natsutapon/Shutterstock)
10: Raketa (Bankrx/Shutterstock)
10.1: Tlakovano dvorišče (gara pro/Shutterstock)
10.2: Stenski okvir (Renata Ty/Shutterstock)
10.3: Parkirišče (B Brown/Shutterstock)
10.4: Ob reki (Syda Productions/Shutterstock)
10.5: Fant z zmajem (Vasilyev Alexandr/Shutterstock)
10.6: Križišče (JK/SŠIO 7)
10.7: Pločnik (trezordia/Shutterstock)
11: Geometrijska telesa (sanketkhuntale/Shutterstock)
11.1: Embalaža (djmilic/Shutterstock)
11.2: Kvader (Albert999/Shutterstock)
12: Obdelava podatkov (Graphic farm/Shutterstock)
12.1: Potapljanje ladjic (Tatyana O/Shutterstock)
12.2: Promet (Roman Babakin/Shutterstock)
12.3: Sladka čokolada (rsooll/Shutterstock)
12.4: Krožni diagram (PX Media/Shutterstock)
12.5: Knjižne police (stockvideofactory/Shutterstock)
12.6: Garderobna omara (Gaf_Lila/Shutterstock)
12.7: Meteorološka postaja (ID1974/Shutterstock)
12.8: Mravlja (Dev Heaton/Shutterstock)