Kolofon

IzziRokus
Od glasov do knjižnih svetov 8+
Interaktivno gradivo za slovenščino v 8. razredu osnovne šole
Avtorstvo:
dr. Petra Kodre
Besedilo iz samostojnega delovnega zvezka:
Od glasov do knjižnih svetov 8+
Ilustracije:
Igor Šinkovec
Fotografije:
Shutterstock in drugi viri (natančen seznam je spodaj v Seznamu slikovnega gradiva)
Videoposnetki:
Studio Ritem, Jasmina Putnik
Avdioposnetki:
Fixmedia
Urednica:
Maša Skok
Direktor produkcije:
Klemen Fedran
Izdala:
Založba Rokus Klett, d. o. o.
Za založbo:
Maruša Dejak
Izdaja:
Elektronska izdaja – različica 1.0
Ljubljana 2022 
URL: https://www.izzirokus.si

© Založba Rokus Klett, d. o. o. (2022). Vse pravice pridržane.

Brez pisnega dovoljenja založnika so prepovedani reproduciranje, distribuiranje, javno prikazovanje, predelava in druga uporaba avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnem koli obsegu ali postopku, kot tudi tiskanje ali shranitev v elektronski obliki. Tako ravnanje pomeni, razen v primerih od 46. do 57. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

Založba se je trudila poiskati vse lastnike avtorskih pravic. Če v katerem primeru lastnik ni naveden oziroma je naveden napačni lastnik, bomo to z veseljem uredili in popravili.

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID 119678979
ISBN 978-961-292-200-9 (HTML)

Seznam slikovnega gradiva

1 Glasovi in črke slovenskega knjižnega jezika
ženska in črke (Undrey/Shutterstock)

1.1 Glasovi in črke slovenskega knjižnega jezika
košarkarski koš in žoga (Ververidis Vasilis/Shutterstock), drevesa in sonce (DeltaOFF/Shutterstock)

2 Besede in besedne zveze
črke (Nalaphotos/Shutterstock)

2.1 Besede in besedne zveze
knjige in črke (Billion Photos/Shutterstock), ikona splet (AVIcon/Shutterstock), igralne kocke (Martial Red/Shutterstock), pasja uta (akud/ Shutterstock), pes in deček (Vivienstock/Shutterstock)

2.2 Domače in prevzete besede
kavbojke (dean bertoncelj/Shutterstock), ikona pogovor (Puchong Art/Shutterstock), zložene kavbojke (CHARAN RATTANASUPPHASIRI/Shutterstock), ikona splet (AVIcon/Shutterstock)

2.3 Slogovno zaznamovane besede
fant in dekle (fotografija iz videogradiva), nogometaši (matimix/Shutterstock), moški v oblekah (MNStudio/SH), učitelj pred tablo (adriaticfoto/Shutterstock), ikona pogovor (Puchong Art/Shutterstock), strip (Wenpei/Shutterstock)

3 Od besed in besednih zvez k besednim vrstam
puščica z vijugami (Eva Kristin Almqvist/Shutterstock)

3.1 Besedne vrste
miselni vzorec na steni (FWStudio/Shutterstock)

3.2 Glagol
različni športi (Master1305/Shutterstock), moški pri vhodu (Prostock-studio/Shutterstock)

3.2.1 Glagolski vid
ikona pogovor (Puchong Art/Shutterstock), otroci (Patrick Foto/Shutterstock), grafi (Alena Piatrova/Shutterstock), družina (wavebreakmedia/Shutterstock), igralne kocke (Martial Red/Shutterstock), otroci v laboratoriju (wavebreakmedia/Shutterstock)

3.3 Samostalnik
tipkovnica in zaslon (Song_about_summer/Shutterstock), ženska s tablico (Roman Samborskyi/Shutterstock), moški kaže X (Roman Samborskyi/Shutterstock)

3.4 Pridevnik in prislov
hiška v gozdu (Oliver Denker/Shutterstock), polž (polža je izdelal Primož Pugelj), trije lističi NALOGA (conzorb/Shutterstock), prstani (Kwangmoozaa/Shutterstock)

3.5 Števnik
hieroglihi (Anton_Ivanov/Shutterstock), egipčanska umetnost (Vladimir Melnik/Shutterstock), arheolog (Gorodenkoff/Shutterstock)

3.6 Osebni zaimek
zdrava in sladka hrana (ilona.shorokhova/Shutterstock), slikar (voffka/Shutterstock)

3.7 Svojilni in povratni svojilni zaimek
čokolada (New Africa/Shutterstock), kakavova zrna (Kaiskynet Studio/Shutterstock)

3.8 Vprašalni, kazalni in oziralni zaimek
sladoled (Zivica Kerkez/Shutterstock), ženska s sladoledom (frantic00/Shutterstock), štirje sladoledi v kornetu (Mas Akhi/Shutterstock), klicaj (tsinik/Shutterstock), priprava sladoleda (mirjana ristic damjanovic/Shutterstock), mleko (DONOT6_STUDIO/Shutterstock)

3.9 Predlog
gore (Vaclav Volrab/Shutterstock), nadmorska višina (Košak, M., Janša-Zorn, O., Umek, M., 1996. Tu sem doma 2: Naravne enote Slovenije. Spoznavanje družbe za 5. razred osnovne šole. Ljubljana: Modrijan), visokogorsko rastje (Andy Aleks/Shutterstock), gozd (zlikovec/Shutterstock)

3.10 Veznik in vezniška beseda
naročanje v restavraciji (Andrii Medvednikov/Shutterstock), kavarna (parose/Shutterstock), dekle (fizkes/Shutterstock), natakarica in gostje (BearFotos/Shutterstock), igralne kocke (Martial Red/Shutterstock), klicaj (tsinik/Shutterstock)

4 Besede združujemo v stavke in povedi
roka, ki piše na list (Bits And Splits/Shutterstock)

4.1 Stavek in poved
razred (maroke/Shutterstock)

4.2 Podredno zložena poved
par (TAJ Photoz/Shutterstock), ikona pogovor (Puchong Art/Shutterstock), Riad (KhaledSaad001/Shutterstock), univerza (Tina Škorjanc), Džeda (Ayman Zaid/Shutterstock), voznica (Kdonmuang/Shutterstock), Džeda (Tina Škorjanc), štopar (ma-photo/Shutterstock), dekleti s kovčki (Urbanscape/Shutterstock), turistka (Maridav/Shutterstock)

4.3 Krajevni, časovni, vzročni in načinovni odvisnik
Savdijka (Kdonmuang/Shutterstock), Savdijka (Taras-studio/Shutterstock), zvezek (Peshkova/Shutterstock), turisti (derGriza/Shutterstock), klicaj (tsinik/Shutterstock), družina ob jezeru (Zivica Kerkez/Shutterstock), turist (Twinsterphoto/Shutterstock)

4.4 Namerni odvisnik
zemljevid (Iryna Kalamurza/Shutterstock), ikona pogovor (Puchong Art/Shutterstock), letalo (Cmspic/Shutterstock), nahrbtnik (GP PIXSTOCK/Shutterstock), skupina mladih (Syda Productions/Shutterstock), klicaj (tsinik/Shutterstock), Bled (Fesus Robert/Shutterstock)

4.5 Osebkov in predmetni odvisnik
jama (John_Silver/Shutterstock), ikona pogovor (Puchong Art/Shutterstock), zvezek (Ivan Kruk/Shutterstock), turistična agencija (RossHelen/Shutterstock), turista (Antonio Guillem/Shutterstock), klicaj (tsinik/Shutterstock), dekle (Dean Drobot/Shutterstock)

4.6 Pogojni odvisnik
letalo in zvezek (KOBE611/Shutterstock), ikona pogovor (Puchong Art/Shutterstock), (mama in hči (Yuganov Konstantin/Shutterstock), letališče (Kichigin/Shutterstock), oče in sin (Bahau/Shutterstock), družinsko kosilo (ashva/Shutterstock), čebela (Charactoon design/Shutterstock), letalo (gui jun peng/Shutterstock)

4.7 Dopustni odvisnik
kovčki (aanbetta/Shutterstock), mama in hči (Yuganov Konstantin/Shutterstock), dedek in vnukinja (Olena Yakobchuk/Shutterstock)

4.8 Prilastkov odvisnik
Pariz (Neirfy/Shutterstock), deklica (HTeam/Shutterstock), ikona splet (AVIcon/Shutterstock)

5 Od povedi k besedilom
nalivnik (Minerva Studio/Shutterstock)

5.1 Dopis
roka, ki piše v zvezek (Kate Aedon/Shutterstock)

5.2 Zahvala
veselo dekle (Cookie Studio/Shutterstock), ikona pogovor (Puchong Art/Shutterstock), ženska, ki piše (Rawpixel.com/Shutterstock), nogometno igrišče (Marcel Derweduwen/Shutterstock)

5.3 Opravičilo
dekleti (YAKOBCHUK VIACHESLAV/Shutterstock), ikona pogovor (Puchong Art/Shutterstock), mama in hči (fizkes/Shutterstock), moški z žogo (Krakenimages.com/Shutterstock), zaslon (arhiv Založbe Rokus Klett), zvezek (HiSunnySky/Shutterstock)

5.4 Prikazovalno besedilo
recept na tablici(RossHelen/Shutterstock)

5.5 Opis naprave
sprožena zračna blazina (saravuth/Shutterstock), ikona pogovor (Puchong Art/Shutterstock)

5.6 Opis delovnega postopka
kuhanje (Pinkasevich/Shutterstock), postopek priprave sladice (fotografije iz videogradiva), listek (Africa Studio/Shutterstock), ikona splet (AVIcon/Shutterstock), izdelava embalaže (fotografije iz videogradiva), sprednja stran embalaže, hrbtna stran embalaže (arhiv Založbe Rokus Klett), Prešernove fige (Jasmina Putnik)

5.7 Razlaga naravnega pojava
mavrica (Mikadun/Shutterstock), kreposkularni žarni (Paolo Costa/Shutterstock), halo (SAKARET TAWAKOON/Shutterstock), polarni sij (janispalulis/Shutterstock), korona (abriendomundo/Shutterstock), mavrica (Mike Mareen/Shutterstock), koča in polarni sij (Cristina Ariza/Shutterstock), tornado (Huntstyle/Shutterstock)

5.8 Nasvet strokovnjaka
zdrava hrana in možgani (Elena Eryomenko/Shutterstock), ikona pogovor (Puchong Art/Shutterstock), Marija Merljak in Mojca Koman (Ivan Merljak), pacientka pri zdravnici (Studio Romantic/Shutterstock), trije okviri NALOGA (Blue Vista Design, Shutterstock)

5.9 Oglasno besedilo
oglasni pano v mestu (Kryuchka Yaroslav/Shutterstock), ikona pogovor (Puchong Art/Shutterstock), (oglas varno s kolesom (arhiv Javne agencije RS za varnost prometa), oglas eko kmetija (arhiv kmetije Vodnjov), oglas Adin štipendijski sklad (arhiv Zveze prijateljev mladine Slovenija), oglas Lipica (arhiv Lipice), oglas Alpsko (arhiv Ljubljanskih mlekarn), pano (rawf8/Shutterstock), mački (JRP Studio/Shutterstock), prenosni računalnik z megafonom (Master1305/Shutterstock)

6 Razsvetljenstvo
žarnica (Feng Yu/Shutterstock)

6.1 Anton Tomaž Linhart: Županova Micka
gledališče (Joao Seabra/Shutterstock), Anton Tomaž Linhart (Wikipedia/PD), ikona splet (AVIcon/Shutterstock), predstava Županova Micka (Peter Uhan/arhiv SNG Drama Ljubljana), ikona pogovor (Puchong Art/Shutterstock), rdeče zavese v dvorani (alphaspirit.it/Shutterstock), naslovnica Županova Micka (Založba Karantanija, Ljubljana 1999), naslovnica Županova Micka (Wikipedia/PD), Anton Tomaž Linhart na jugoslovanski znamki (Lefteris Papaulakis/Shutterstock)

6.2 Valentin Vodnik: Dramilo
budilka (Varavin88/Shutterstock), Valentin Vodnik (Wikipedia/PD), ikona splet (AVIcon/Shutterstock), Vodnikov spomenik (Bojan Flander/kraji.eu), naslovnica Pesme za pokušino (Wikipedia/PD), ikona pogovor (Puchong Art/Shutterstock), ploskanje (eggeegg/Shutterstock)

7 Romantika
beli vrtnici (Maria Bulkka/Shutterstock)

7.1 France Prešeren: Povodni mož
Ljubljana (emperorcosar/Shutterstock), France Prešeren (Wikipedia/PD), Prešernove Poezije (Wikipedia/PD), Prešernov spomenik (Marcin Michalczyk/Shutterstock), ikona pogovor (Puchong Art/Shutterstock), (zemljevid (Olinchuk/Shutterstock)

7.2 France Prešeren: Turjaška Rozamunda
grad Turjak (RMH Foto/Shutterstock), ikona pogovor (Puchong Art/Shutterstock), Turjaška Rozamunda (Prešernova družba, Ljubljana 2004, ilustratorka Andreja Peklar)

7.3 France Prešeren: O Vrba
Prešernov spomenik (TMP - An Instant of Time/Shutterstock), Prešernova rojstna hiša (Bojan Flander/kraji.eu), ikona pogovor (Puchong Art/Shutterstock), cerkev sv. Marka (arhiv Občine Žirovnica)

7.4 France Prešeren: Apel in čevljar
podplat čevlja (Robert Petrovic/Shutterstock), grški lik (Olga Kuevda/Shutterstock), ikona pogovor (Puchong Art/Shutterstock), ikona splet (AVIcon/Shutterstock), Jernej Kopitar (Savo Sovrè, akad. slikar)

7.5 France Prešeren: Krst pri Savici, Uvod
slap Savica (tomtsya/Shutterstock), Matija Čop (Wikipedia/PD)

8 Realizem
knjige (Nagornyi/Shutterstock)

8.1 Ivan Tavčar: Tržačan
deček in senca (New Africa/Shutterstock), Ivan Tavčar (Wikipedia/PD), ikona pogovor (Puchong Art/Shutterstock), prazna denarnica (PTstock/Shutterstock)

8.2 Ivan Tavčar: Visoška kronika
Škofja Loka (Travellaggio/Shutterstock), Dvorec Visoko (Bojan Flander/kraji.eu), grobnica družine Tavčar (Janez Stare), ikona pogovor (Puchong Art/Shutterstock), sežig čarovnice NALOGA (matrioshka/Shutterstock), ikona splet (AVIcon/Shutterstock)

8.3 Janko Kersnik: Mačkova očeta
hiša na podeželju (Sean Pavone/Shutterstock), Janko Kersnik (Wikipedia/PD), naslovnica Kmetske slike (Založba Karantanija, Ljubljana 1998), ikona pogovor (Puchong Art/Shutterstock), ikona splet (AVIcon/Shutterstock)

8.4 Anton Aškerc: Kronanje v Zagrebu
spomenik Matija Gubca (majatoni/Shutterstock), Anton Aškerc (www.dLib.si), ikona pogovor (Puchong Art/Shutterstock), spomenik Matiji Gubcu (Mato Papic/Shutterstock), kronanje v Zagrebu (Wikipedia/PD)

8.5 Lev Nikolajevič Tolstoj: Starejši brat
skregana fanta (Zdravinjo/Shutterstock), Lev Nikolajevič Tolstoj (Everett Collection/Shutterstock), ikona pogovor (Puchong Art/Shutterstock), prepir fantov (Pixel-Shot/Shutterstock), fanta (Pixel-Shot/Shutterstock), ikona splet (AVIcon/Shutterstock)

9 Sodobna književnost
knjige (Oleg Golovnev/Shutterstock)

9.1 Niko Grafenauer: Življenje
pesek (Elizaveta Galitckaia/Shutterstock), ikona pogovor (Puchong Art/Shutterstock), Niko Grafenauer (Jure Eržen/Fotodokumentacija Dela), pesek (KonstantinChristian, Sh), kamni (Aleksandr Simonov/Shutterstock)

9.2 Janez Menart: Ljubi kruhek
denar v toastu (Dovzhykov Andriy/Shutterstock), Janez Menart (Jože Suhadolnik/Fotodokumentacija Dela), ikona pogovor (Puchong Art/Shutterstock), naslovnica Časopisni stihi (Državna založba Slovenije, Ljubljana 1960), kruh (nerudol/Shutterstock)

9.3 Nataša Konc Lorenzutti: Gremo mi v tri krasne
pohodniki (Dudarev Mikhail/Shutterstock), Nataša Konc Lorenzutti (Studio Pavšič Zavadlav), ikona splet (AVIcon/Shutterstock), naslovnica Gremo mi v tri krasne (Miš Založba, Dob pri Domžalah 2021), ikona pogovor (Puchong Art/Shutterstock), dekle (Olimpik/Shutterstock)

9.4 Carolin Philipps: Made in Vietnam
etiketa na oblačilu (Brenda Rocha – Blossom/Shutterstock), Carolin Philipps (bluesparrow), ikona pogovor (Puchong Art/Shutterstock), zemljevid (ekler/Shutterstock), ulica v Vietnamu (John Bill/Shutterstock), Vietnamske ulice (1tomm/Shutterstock), naslovnica Made in Vietnam (Miš Založba, Dob pri Domžalah 2010), ikona splet (AVIcon/Shutterstock), Jurij Dalmatin (Mestni muzej Krško), Primož Trubar (Wikipedia/PD), Valentin Vodnik (Wikipedia/PD), Anton Tomaž Linhart (Wikipedia/PD), France Prešeren (Wikipedia/PD), Ivan Tavčar (Wikipedia/PD), Janko Kersnik (Wikipedia/PD), Anton Aškerc (www.dLib.si), Lev Nikolajevič Tolstoj (Everett Collection/ShutterstockT), Ivan Cankar (Wikipedia/PD), Josip Murn Aleksandrov (Wikipedia/PD), Oton Župančič (Wikipedia/PD), Dragotin Kette (Wikipedia/PD), Niko Grafenauer (Jure Eržen/Fotodokumentacija Dela), Janez Menart (Jože Suhadolnik/Fotodokumentacija Dela), Nataša Konc Lorenzutti (Studio Pavšič Zavadlav), Carolin Philipps (bluesparrow)