Prostorsko modeliranje in priprava tehniške dokumentacije Creo

 1. Pregled povezanih standardov ter nastavitve programa

  Pri modeliranju s programom Creo se moramo držati standardov, ki veljajo za vsako posamezno področje strojništva, v katerem delujemo, standardi pa so vezani tudi na trg, za katerega delamo.

 2. Uporabniški vmesnik programske opreme

  V programu Creo se uporabljajo nekateri pojmi, katerih poznavanje bo olajšalo nadaljnje delo. 
  Med te sodijo orodna vrstica, skica, model, sestav, geometrijske relacije, risba, kotiranje in drevesna struktura.

 3. Skica (Sketch)

  3D modeliranje je postopek načrtovanja in izdelave diitalnih modelov izdelkov in strojev. Prvi korak je izdelava skice. 

 4. Orodja za dodajanje referenčne geometrije

  Pri oblikovanju kompleksnejših 3D modelov si moramo velikokrat pomagati z dodatnimi ravninami ali pomožnimi osmi, da lahko dosežemo želeno obliko. 

 5. Gradniki za dodajanje in odvzemanje materiala

  Izvlek oziroma Extrude je osnovni gradnik za oblikovanje telesa na podlagi skice in s postopkom dodajanja in odstranjevanja materiala.

 6. Orodja za preoblikovanje in vzorčenje

  Orodja, ki temeljijo na obstoječih gradnikih in ne na skici, preoblikujejo ali vzorčijo obstoječe gradnike.

 7. Zamrzovanje in brisanje gradnikov

  Gradnik se lahko izbriše ali zamrzne, vendar to lahko vpliva na druge gradnike in skice, ki mu sledijo.

 8. Določitev materiala (Material)

  Določanje materiala na 3D modelu je ključen podatek za izdelavo in analizo modela z orodji, ki jih omogoča SolidWorks.

 9. Orodja za preverjanje modela (Evaluate)

  Za 3D model imamo možnosti analize in pregleda modela, ki so vezane na njegove volumenske in materialne lastnosti.

 10. Pločevine

  Za oblikovanje in izdelavo pločevinastih izdelkov se v aplikaciji SolidWorks uporablja modul Sheet Metal.

 11. Sestavi

  Za izdelavo sestava iz obstoječih modelov, podsestavov in/ali standardnih elementov iz knjižnice se uporablja modul Assembly.

 12. Konfiguracije (Configurations)

  V aplikacija SolidWorks lahko ustvarimo družine izdelkov, ki se medsebojno razlikujejo po dimenziji, številu gradnikov ali številu in različici elementov sestava.

 13. Priprava tehniške dokumentacije

  Izdelava tehniške dokumentacije je zaradi uporabe programov za 3D modeliranje enostavna in hitra.

 14. Izvoz projektov

  Zaključen projekt lahko izvozimo ali arhiviramo z uporabo funkcije Save as backup.

 15. Osnove 3D-modeliranja pri upoštevanju omejitev tehnologij obdelave

  Za uspešno 3D-modeliranje je osnova poznavanje obstoječih tehnologij preoblikovanja materialov.