Priprava strojnega izdelka ‒ gred

Primer projektnega dela priprave in izdelave izdelka za strokovno maturo, podprto s kombiniranim učnim modelom.
 1. Uvod

  Uvod in opredelitev izdelka s podrobnim opisom.

 2. Idejna zasnova (1. korak)

  Uvod in opredelitev izdelka s podrobnim opisom.

 3. Izdelava 3D modela (2. korak)

  Uvod in opredelitev izdelka s podrobnim opisom.

 4. Izdelava sestava (3. korak)

 5. 2D načrt ‒ tehniška risba (4. korak)

 6. Izdelava CAM programa (5. korak)