Polimeri

 1. Razvrstitev organskih polimerov

  Poznamo naravne in sintetične polimere. Med pomembne naravne polimere sodijo polisaharidi, nukleinske kisline in proteini.

 2. Lastnosti polimerov

  Polimeri so, tudi zardi svojih lastnosti, na mnogih področjih uporabe večinoma nadomestili druge materiale.

 3. Polimeri po skupinah

  Polimere glede na lastnosti in zgradbo razdelimo v tri večje skupine: plastomeri, duromeri in elastomeri.

 4. Sestavljeni materiali

  Polimeri so v veliki meri prisotni kot pomembni sestavni del drugih materialov.

 5. Postopki predelave plastike

  Poznamo mnogo postopkov za predelavo plastičnih mas. Najbolj razširjen postopek je brizganje.

 6. Polimeri del rešitve okoljskih in gospodarskih izzivov

  Navada, da vsak dan uporabljamo umetne polimere (vrečke, posodo za hrano, kozarce) in jih nato odvržemo, ima za okolje pogubne posledice.