Gospodinjstvo za vsak dan 5

Interaktivno gradivo za gospodinjstvo v 5. razredu
 1. Moje potrebe, zdravje, dom in družina

  Ljudje smo različni, zato imamo različne potrebe. Vsak človek mora nujno zadovoljiti osnovne ali fizične potrebe, kot so potreba po hrani, potreba po pitni vodi in potreba po kisiku. Poleg osnovnih potreb so za ljudi pomembne še čustvene, socialne in intelektualne potrebe. Poseben pomen za človeka ima zdravje. Ponavadi ga razumemo kot odsotnost bolezni. V resnici je zdravje veliko več, saj pomeni telesno in duševno dobro počutje ter socialno vključenost.
  Ljudje svoje potrebe zadovljujemo z viri. Le-ti so v naravi večinoma omejeni, kar pomeni, da je treba z njimi ravnati gospodarno in odgovorno, da bodo tudi generacije za nami lahko zadovoljevale svoje potrebe.
  Posebno mesto v življenju vsakega človega imata dom in družina. Tudi doma se lahko ponesrečimo. Ob nesreči moramo znati pravilno ukrepati.

 2. Gospodarno vodenje gospodinjstva

  Priporočljivo je, da družina z denarjem ravna gospodarno. Pri tem si lahko pomaga tako, da pripravi družinski proračun in načrtuje koliko denarja bo namenila različnim potrebam. Prihranke namenimo varčevanju. Prihranjen denar nam pomaga pri nenačrtovanih odhodkih in nakupih večje vrednosti.
  Za današnjo družbo je značilno potrošništvo, ki vodi v preveliko izkoriščanje naravnih virov in onesnaževanje okolja. Nakupe moramo načrtovati, da se izognemo nakupu nepotrebnih izdelkov ter pretirani porabi denarja. Podjetja nas z oglasi prepričujejo v nakup izdelkov ali storitev. Oglasi nam po eni strani lahko olajšajo odločitev za nakup, po drugi strani pa nas lahko zavedejo.
  Poleg denarja je zelo pomemben vir tudi čas.  Je omejen in hitro mineva, zato ga moramo znati dobro izkoristiti.

 3. Tekstil in obutev

  Z izrazom tekstil najpogosteje poimenujemo oblačila. Vendar je tekstil veliko več. Vanj se oblačimo, z njim opremljamo stanovanje, uporabljamo ga pri športu, v gradbeništvu ... Po izvoru ločimo naravna vlakna, ki nastanejo v naravi in jih delimo na rastlinska in živalska ter umetna vlakna, ki jih izdela človek. Sama tekstilna vlakna so le redko uporabna. Iz teh surovin v tekstilnih tovarnah najprej izdelajo polizdelke (niti oziroma prejo), iz njih pa na različne načine pridobivajo izdelke (blago). V tovarni obdelajo blago in izboljšajo njegov videz ali spremenijo njegove uporabne lastnosti. Tekstilne izdelke moramo kupovati preudarno.
  Poleg tekstilnih izdelkov je pomembna tudi obutev. Varuje nas pred različnimi vplivi okolja, vpliva na naš videz in na zdravje okostja in mišic. Tekstilne izdelke in obutev moramo redno vzdrževati in negovati.