Moja prva fizika 2

Interaktivno gradivo za fiziko v 9. razredu
 1. Pospešeno gibanje in drugi Newtonov zakon

  Z opisom gibanja opazovanih teles imamo že nekaj izkušenj. Vemo, kaj je značilno za enakomerno gibanje, in ga znamo grafično predstaviti. Spoznali bomo še enakomerno pospešeno gibanje, grafično predstavili hitrost in pospešek ter obe količini računali.
  Raziskali bomo, kako rezultanta sil vpliva na gibanje telesa ter kakšna je zveza med rezultanto, ki povzroča gibanje, in maso telesa.

 2. Delo in energija

  S čim postopoma nadomeščamo fosilna goriva in zakaj je to potrebno? Kako je v fiziki definirano delo? Kako imenujemo fizikalno količino, ki je odvisna od dela in časa? Katero orodje uporabljajo v pristaniščih pri natovarjanju zabojnikov na ladje?
  Odgovorili bomo na ta vprašanja in spoznali, da se kovčku, ki ga dvignemo, elastiki, ki jo napnemo, ali žogi, ki jo sunemo, energija zveča. Za nekatere primere bomo spremembo energije znali tudi izračunati.

 3. Toplota in notranja energija

  Z medsebojno lego in gibanjem najmanjših gradnikov snovi opišemo notranjo energijo telesa. Spremembo notranje energije pojasnimo s prejeto ali oddano toploto in delom. Kazalnik spremembe je lahko temperatura ali sprememba agregatnega stanja. Naučili se bomo izračunati toploto in s tem posredno spremembo notranje energije. Povezavo dela in toplote s spremembo energije bomo zapisali z enačbo.

 4. Elektrika

  Kako naelektrimo neprevodno in kako prevodno telo? Kaj je električni tok in po čem ga prepoznamo? Kako sestavimo električni krog in katere zakonitosti veljajo za tok skozi izbrano točko kroga ter katere za napetost med dvema točkama? Zakaj skozi različne porabnike teče različno velik tok? Od česa je odvisno električno delo? Na ta in še druga vprašanja bomo znali odgovoriti po obravnavi tega poglavja.

 5. Magnetizem

  S trajnimi magneti že imamo izkušnje. Da žica, po kateri teče električni tok, deluje kot magnet, smo se prepričali, ko smo naredili preprost elektromagnet. Spoznali bomo še princip delovanja elektromotorja, generatorja in transformatorja ter pri tem izvedeli, da premik žične zanke v magnetnem polju spravi proste elektrone v gibanje – po zanki steče električni tok.