Prava tehnika 8

Interaktivno gradivo za tehniko in tehnologijo v 8. razredu
 1. Tehnika in človek

  Konstruiranje izdelka je zahteven večstopenjski proces, njegov končni cilj je izdelava uporabnega izdelka. Z uporabo tehnologije CAD/CAM/CAE skrajšamo čas od ideje do trženja izdelka. S tehnologijo CAD/CAM namreč hitreje zasnujemo 3D-računalniški prototip izdelka, ki ga nato predelamo v fizično obliko. Tako znižamo stroške razvoja in izboljšamo kakovost končnega izdelka.

 2. Varnost

  Skrb za varnost in zdravje tako v šoli kot zunaj nje je odgovornost vseh in vsakega posameznika. Pri pouku tehnike in tehnologije moramo upoštevati zakonske predpise, ki določajo velikost in opremljenost prostorov, vzdrževanje in tehnično brezhibnost orodja in strojev. Vedeti moramo tudi to, kako ukrepati ob nesrečah. Kot udeleženci v prometu pa z upoštevanjem cestnoprometnih predpisov in primernim obnašanjem zagotovo največ prispevamo k izboljšanju prometne varnosti.

 3. Izometrična projekcija

  Izometrična projekcija nam pokaže realno sliko predmeta. Predmet si tako lažje predstavljamo, saj vidimo tri ploskve predmeta na posameznem 3D-prikazu. Za risanje v izometrični projekciji potrebujemo štiri začetne pomožne črte: osnovno vodoravno črto, dve črti pod kotom 30° in navpično črto, ki je pravokotna na osnovno.

 4. Kovine

  Kovine so zaradi posebnih lastnosti zelo uporabne na različnih področjih. V periodnem sistemu elementov jih najdemo na levi strani. Kovine običajno z ustreznimi postopki pridobivamo iz rud, na primer železo in aluminij. Zlitine so zmesi dveh ali več kovin. Kovine lahko mehansko obdelujemo, lahko jih tudi spajamo. Kovine lahko recikliramo, zato jih zbiramo ločeno. Tako skrbimo za okolje, saj prihranimo naravne vire in energijo.

 5. Tehnična sredstva

  Pri delu si pomagamo z različnimi napravami in stroji, vendar sodoben način življenja in motorizacija ne vplivata dobro na okolje. Posledica tega so okoljske spremembe. Zaradi večje motorizacije in velikega števila udeležencev v prometu postaja pomembnejša tudi skrb za varnost. V Sloveniji na tem področju deluje Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa.