Strojni elementi

 1. Uvodno poglavje

  Industrija strojnih naprav se razvija na dnevni bazi, tako na trg prodrejo samo najkakovostnejši in najbolj popolni produkti. Cilj vsakega konstruktorja tako mora biti, da se nenehno uči, usvaja nove tehnologije, znanja in na sploh mora znati spremljati napredek na vseh razvojnih področjih tehnike.

 2. Elementi za nerazstavljive zveze

  Nerazstavljive zveze oziroma spoji so tiste zveze, pri katerih se elementi, ki jih želimo med seboj povezati med razstavljanjem zveze, uničijo in jih ne moremo ponovno uporabiti. Primeri takih zvez soje varjeni spoji, lotani spoji, kovičeni spoji in lepljeni spoji.

 3. Elementi za razstavljive zveze

  Zveze, pri katerih ne uničimo povezovalnih elementov in jih potemtakem lahko ponovno uporabimo, so razstavljive zveze.
  Ločimo dva tipa razstavljivih zvez: zveze, ki nastanejo s pomočjo oblike, in zveze, ki nastanejo s pomočjo sile.

 4. Elementi za prožne zveze

  Vzmeti so elastični strojni elementi, ki pod vplivom zunanje sile sprejmejo delo in ga vrnejo v obliki mehanskega dela.

 5. Elementi za krožno gibanje

  Stroji, znotraj katerih obstaja vrtilno gibanje, morajo vsebovati elemente, ki to vrsto gibanja omogočajo. Ti elementi so osi, gredi in ležaji. V sklopu vlaženja gredi in osi se pojavljajo tesnila, ki preprečujejo iztekanje maziva iz ležaja in vdor nečistoč v ležaj.

 6. Elementi za prenos krožnega gibanja

  Elementi za prenos krožnega gibanja so gredne vezi, sklopke, gonila, jermenice, zobniki …