Moja prva fizika 1

Interaktivno gradivo za fiziko v 8. razredu
 1. Uvod v fiziko

  Kateri so problemi v naravi, gospodarstvu, zdravstvu, ki jih pomagajo reševati tudi fiziki? Kako pridejo do novih zakonitosti? Postavljajo vprašanja, na katera nato najprej skušajo odgovoriti s poskusi.
  Tudi mi bomo delali poskuse, opazovali, merili in pojasnjevali ugotovitve. Ukvarjali se bomo s fizikalnimi količinami, ki jih že poznamo. To so čas, dolžina, ploščina, volumen in masa.

 2. Svetloba

  Zakaj je metulj rumen? Zakaj ne vidiš prijatelja, ki te čaka za vogalom, in zakaj riba ni v globini, v kateri jo vidiš?
  Spoznali bomo zakonitosti loma in odboja svetlobe, pa tudi, kako so te zakonitosti prispevale k izdelavi naprav, s katerimi lahko opazujemo mikroskopsko majhna in tudi zelo oddaljena telesa.

 3. Vesolje

  Človeka je že od nekdaj zanimalo, kaj je na drugi strani gore, širnega morja, na jasnem nočnem nebu, dlje, kot seže pogled.
  Spoznali bomo zgodovino odkritij o Osončju in dokazana dejstva o njem. Ozrli se bomo na zvezde v Galaksiji in na nepredstavljivo oddaljene galaksije, ki jih zaznamo le z največjimi teleskopi in nam burijo domišljijo glede še neznanega vesolja.

 4. Enakomerno gibanje

  Se gibljemo ali mirujemo? Odgovor ni tako preprost, kot se zdi na prvi pogled. Vse je odvisno od točke opazovanja in od tega, ali med opazovanjem mirujemo ali se gibljemo. Opazovali bomo sledi gibanja in izračunali, katero telo je hitrejše. Ugotavljali bomo, ali se telo giblje s stalno hitrostjo ali pa se mu hitrost med gibanjem spreminja. Za lažje razumevanje bomo gibanja predstavili grafično.

 5. Sile

  Zakaj žoga poleti prek igrišča? Zakaj proti tlom leti v loku, in ne naravnost? Zakaj se pri hitri vožnji s kolesom sklonimo nad kolo? Odgovor je preprost: vzrok so sile, ki delujejo med telesi.
  Ugotavljali bomo, ali telesa medsebojno delujejo le, kadar se dotikajo, ali pa delujejo tudi na daljavo. Sile bomo poimenovali, jih merili in risali ter ob tem spoznali osnovna fizikalna zakona.

 6. Gostota, tlak in vzgon

  Spoznali bomo, zakaj nas bode v podplate, če hodimo bosi po kamenčkih, ter zakaj kos lesa plava na vodi, enako velik kamen pa se potopi. Ugotovili bomo, zakaj nas pri potapljanju tišči v ušesih in zakaj imamo podoben občutek pri spustu z gondolo. Raziskali bomo, zakaj težji kamen v vodi z lahkoto dvignemo, na zraku pa ne, in ugotovili, zakaj ladje plavajo, čeprav so iz železa.