Potujem v preteklost 8

Interaktivno gradivo za zgodovino v 8. razredu
 1. Meje znanega sveta se razširijo 15.─16. stoletje

  Kako se je Evropa spremenila pod vplivom geografskih odkritij, humanizma in renesanse?

  Začetek novega veka je zaznamovalo več prelomnih dogodkov. Geografska odkritja so "odkrila" razvite ameriške civilizacije, ki so si jih evropske države podredile. V tem času se je začela tudi trgovina s sužnji, ko so Evropejci iz Afrike v Ameriko preselili milijone sužnjev. Za 15. in 16. stoletje sta bila v Evropi značilna renesansa (preporod antične umetnosti) in humanizem – filozofsko gibanje, ki je spremenilo pogled na človeka, družbo in znanje in se je začelo v Italji. Širjenje novih idej je omogočil izum tiskanja s premičnimi črkami. 

 2. Spremenjena politična in verska podoba Evrope 15.─17. stoletje

  Zakaj je bila reformacija prelomen dogodek v evropski zgodovini?

  V 16. stoletju so humanisti s svojimi odkritji povzročili dvom v verske resnice. Reformatorji, kot je bil Martin Luter, so zahtevali prenovo katolišče Cerkve. Njihovo prizadevanje je preraslo v gibanje - reformacijo ali protestantizem, iz katerega so se oblikovale nove protestantske cerkve. Reformacija je s spremembami v evropski družbi na političnem, verskem, kulturnem in družbenem področju močno zaznamovala Evropo. Reformaciji sta sledili protireformacija in katoliška obnova. Reformacija je imela za slovenske dežele velik pomen, saj je odločilno vplivala na razvoj slovenskega jezika in slovenske identitete. 

 3. Od fevdalne razdrobljenosti do konca starega veka 17.─18. stoletje

  Kako je razsvetljenstvo vplivalo na politične in družbene spremembe?

  Z novim vekom se je po Evropi uveljavil absolutizem – oblika vladanja, v kateri je imel vladar vso oblast. Višek je dosegel v Franciji v 17. stoletju v času Ludvika XIV. Znanstvena revolucija v Evropi je utrla pot novim idejam o državi, družbi in položaju posameznika v njej, ki jih je širilo miselno-filozofsko gibanje, ki ga imenujemo razsvetljenstvo. Pod njegovim vplivom so mnogi vladarji modernizirali svoje države. Mnoge ideje razsvetljenstva so se v Franciji uveljavile s francosko revolucijo, po kateri je Franciji zavladal Napoleon. 

 4. Industrializacija 19. stoletje

  Kako je industrializacija spremenila svet?

  Iz tehničnih dosežkov znanstvene revolucije v 18. stoletju so se razvila nova znanstvena spoznanja in tehnične novosti. Izumljeni so bili stroji. Njihovo vključevanje v proizvodnjo je povzročilo prehod iz ročne v strojno proizvodnjo. Ta sprememba se imenuje industrijska revolucija. Povzročila je velike gospodarske in družbene spremembe: nove gospodarske sile v svetu, porast železniškega in pomorskega prometa, porast prebivalstva in širjenje mest, napredek izobraževanja, množične selitv Evropejcev v Amriko ter naraščanje industrijskega delavstva.

 5. Vzpon meščanstva 19. stoletje

  Kako so se v 19. stoletju uveljavile demokratične spremembe?

  Za 19. stoletje so bile značilne številne politične spremembe. Z dunajskim kongresom so takratne evropske sile preuredile mnoge državne meje. Želele so zatreti revolucionarne ideje ter zahteve po nacionalnih in demokratičnih spremembah, vendar so bili v naslednjih desetletjih njihovi napori neuspešni. Uspešnost dolgoletnega nacionalnega boja Italijanov, Nemcev in Madžarov se je pokazala v ustanovitvi Nemškega cesarstva, Kraljevine Italije in Avstro-ogrske monarhije. Uveljavitev demokratičnih sprememb, na primer ustavo in volilno pravico, je najprej doseglo meščanstvo, ki se je okrepilo z industializacijo. Ob koncu 19. stoletja so volilno pravico dobili tudi delavci. Niso pa takrat imele volilne pravice ženske, razen v redkih državah.