Azija - površje

Znal/-a bom:

 1. S pomočjo zemljevida opisati meje Azije.
 2. Na zemljevidu poimenovati morja, ki obdajajo Azijo.
 3. Na zemljevidu poimenovati večje otoke in polotoke.
 4. Na zemljevidu poimenovati večje reliefne enote.
 5. Na zemljevidu poiskati najvišjo in najnižjo točko na Zemlji.

Kje so meje Azije?

 • Azijo omejujejo Severno ledeno morjeTihi ocean in Indijski ocean. Meja z Evropo je dogovorjena.

 

 • Od Afrike jo ločita Sueški prekop in Rdeče morje.

 

 • Od Severne Amerike jo loči Beringov preliv.

Kakšno je površje?

 • Večino površja predstavljajo gorovja.

 

 • Najvišja gorstva: HindukušKarakorum, Himalaja.

 

 • Od zahoda proti vzhodu si sledijio: Anatolsko višavje, Iransko višavje in Tibetanska planota.

 

 • Ob rekah Evfrat in Tigris je Mezopotamija.

Ponovitev

 1. Razloži potek azijskih meja.
 2. S pomočjo zemljevida naštej in pokaži večje naravne enote Azije.
 3. Imenuj najvišjo in najnižjo točko na svetu.

Površje

Kje so meje?

Kakšno je površje?

Uporabi pridobljeno znanje