Raziskujem Stari svet 7

Interaktivno gradivo za geografijo v 7. razredu
 1. Evropa

  Evropa je druga najmanjša celina. Lahko bi rekli, da je polotok Evrazije. Je gosto poseljena in ima zelo raznoliko površje. Je celina, katere prebivalci so v preteklosti odkrivali, raziskovali in naseljevali druge celine.

 2. Srednja Evropa

  Na njenem ozemlju se prepletajo različne reliefne oblike, podnebja in jezikovne skupine. Reliefna prehodnost vpliva tudi na ostale naravne in družbene značilnosti. Meje držav so se v preteklosti pogosto spreminjale. 

 3. Jugovzhodna Evropa

  Močno jo je zaznamovala več stoletij trajajoča oblast osmanske države, ki je imela v preteklosti oblast nad tem delom Evrope. Za prebivalstvo je značilna pestra jezikovna sestava in številne narodne manjšine. Gospodarsko so države slabše razvite v primerjavi z drugimi evropskimi državami.  

 4. Južna Evropa

  Leži ob Sredozemskem morju, ki vpliva na podnebje, rastlinstvo, gospodarstvo in način življenja. Je najbolj razčlenjen del Evrope, saj jo sestavljajo številni otoki in polotoki.

 5. Zahodna Evropa

  Države povezuje Atlantski ocean, zgodnja industrializacija ter kolonialna preteklost. Atlantski ocean vpliva na podnebje, rastlinstvo in življenje ljudi. Zaradi visoke gospodarske razvitosti so države cilj številnih priseljencev. 

 6. Severna Evropa

  Je najredkeje poseljena in ima najbolj ohranjeno naravno pokrajino. Podnebje je precej hladnejše kot v ostalih delih Evrope. Gospodarstvo temelji na izrabi naravnih virov. 

 7. Vzhodna Evropa

  Zavzema dobro polovico Evrope in na vzhodu prehaja v Severno Azijo. Reliefno je najmanj raznolik del Evrope, skoraj celotno površje predstavlja nižavje, ki nudi dobre pogoje za razvoj prometa, tudi rečnega. 

 8. Azija

  Azija je največja celina in zelo raznolika. Celina rekordov, je najgosteje poseljena, na njej najdemo najvišjo in najnižjo točko na Zemlji, je tudi domovina najstarejše civilizacije in največjih svetovnih verstev.