Uporaba linearnih enačb pri reševanju besedilnih nalog