Potovanje skozi čas

interaktivno gradivo za učitelje za pouk zgodovine v srednjem izobraževanju
 1. Uvodno poglavje: Zgodovina je ... kaj že?

  Kako vemo, kaj se je dogajalo v preteklosti?

 2. Zgodnje visoke kulture in antični svet

  Kateri dosežki prvih civilizacij in antičnega sveta še danes vplivajo na naše življenje?

 3. Evropa v srednjem veku

  Kako se je s srednjim vekom spremenila podoba Evrope?

 4. Evropa v novem veku: od 15. do 18. stoletja

  Kako se je v novem veku spremenil pogled na svet?

 5. Svet in Evropa v 19. stoletju

  Kako so politične spremembe in industrializacija v 19. stoletju spremenile Evropo in svet?

 6. Svet in Evropa v 20. stoletju

  Kako so Slovenci v 20. stoletju izkoristili priložnosti za narodni razvoj?

 7. Izbirni del: zgodovinski tematski sklopi