Raziskujem Slovenijo 9

Interaktivno gradivo za geografijo v 9. razredu
 1. Slovenija

  Slovenija – po površini majhna, a izjemno raznolika. Ena mlajših držav na svetu, ki je nastala šele leta 1991. Članica vseh pomembnejših mednarodnih organizacij. Njeno prepoznavnost v svetu pomagajo utrjevati športniki, umetniki, znanstveniki, gospodarstveniki … 

 2. Naravne značilnosti Slovenije

  Na ozemlju Slovenije se stikajo in prepletajo štiri velike evropske naravne enote – Alpe, Dinarsko gorstvo, Panonska nižina in Sredozemlje, kar ima za posledico zelo raznolike pokrajine z razgibanim površjem, raznolikim podnebjem ter raznovrstnim rastlinskim in živalskim svetom.

 3. Prebivalstvo

  Izjemna naravna raznolikost Slovenije in lega na stiku štirih jezikovnih skupin imata velik vpliv tudi na družbene značilnosti. V primerjavi z ostalimi evropskimi državami je Slovenija srednje gosto poseljena. Kot večina evropskih držav se sooča s staranjem prebivalstva.

 4. Naselja

  Prevladujejo majhna in zelo razpršena naselja. V primerjavi z Evropo živi v Sloveniji precej večji delež prebivalstva na podeželju, slovenska mesta pa so večinoma majhna.

 5. Gospodarstvo

  Zaradi majhnosti domačega trga je gospodarstvo močno izvozno usmerjeno, nanj pa pomembno vpliva tudi lega na stičišču pomembnih evropskih prometnih poti. Bogata naravna in kulturna dediščina privabljata vse več turistov.

 6. Alpske pokrajine

  Velika reliefna razčlenjenost, ki je posledica prepletanja visokih gora s strmimi pobočji in dolinami. Zaradi nižjih temperatur na višjih nadmorskih višinah so se izoblikovali rastlinski višinski pasovi. Poselitev je redka, naravna in kulturna raznolikost pa privablja številne turiste.

 7. Predalpske pokrajine

  So najobsežnejša geografska pokrajina, ki jo gradi širok pas hribovja z vmesnimi dolinami in kotlinami, ki v loku obdajajo Alpe. Poselitev je razpršena, prebivalstvo in gospodarske dejavnosti pa zgoščene v dolinah in kotlinah.

 8. Obpanonske pokrajine

  Pokrajina na vzhodu Slovenije, kjer se prepletajo gričevja in ravnine, po katerih vijugajo številne reke. Najbolj obmejna, z najnižjimi nadmorskimi višinami in najbolj uravnana pokrajina v Sloveniji.

 9. Dinarskokraške pokrajine

  Pokrajine so del Dinarskega gorstva. Prepoznavne so po številnih kraških oblikah, največjih sklenjenih gozdovih v Sloveniji, redki poselitvi. Zaradi podzemnega pretakanja vode so občutljive za onesnaževanje.

 10. Obsredozemske pokrajine

  Zaradi lege ob Jadranskem morju je tu podnebje toplejše kot v ostali Sloveniji. Morje, ki predstavlja za Slovenijo okno v svet, vpliva na poselitev, gospodarstvo in način življenja ter privablja množice turistov.